Reflexia, rozvoj, zmena

Milé kolegyne a kolegovia,

už niekoľko dní máme možnosť zastaviť sa, stíšiť sa, počúvať viac seba a svojich blízkych a uvedomiť si hodnotu toho, kto sme a čo v živote potrebujeme. Mnohí z vás ostali doma, pracujú online, prípadne, ak to je možné, stále chodia do práce a snažia byť k dispozícii svojim klientom čo najlepším spôsobom.

My v Coachingplus sme tento čas využili na to, aby sme pre vás pripravili sériu špecializovaných webinárov k téme odborné intervencie pomáhajúcich profesií s členmi rodiny v rozvode a po rozchode. Ide o 5 cca jeden a polhodinových tréningových videí, ktoré viedli Zuzana Zimová a Vladimír Hambálek. Štruktúra každého videa obsahuje powerpointovu prezentáciu, diskusiu k téme a kazuistické skúsenosti z praxe. Každý modul bude zameraný na inú praktickú tému.

Prvý modul je o štádiách rozvodu v rodine a indikáciách a kontraindikáciách vhodných metód. Podrobne v ňom diskutujeme o potrebách klientov, detí aj dospelých, rizikách práce s nimi a na základe príkladov dobrej praxe (evidence based) ponúkame odporúčania aké intervencie (kedy, čo, ako a prečo) v rôznych štádiách problémov v rodine fungujú.

Druhý modul sa venuje posúdeniu a diagnostike rodiny. Rozoberáme v ňom špecifiká diagnostiky deti a adolescentov v rozvodom procese, venujeme sa diagnostike psychorozvodu, spôsobom ako posudzovať motiváciu a zaangažovanosť pre spoluprácu pri dospelých, ale aj reflexii konfliktu a násilia v párovom systéme.

Tretí modul sa bude venovať téme intervencie v krízových a náročných situáciách a deeskalácii konfliktu. v tomto module prinášame pohľad na problematické situácie, ktoré sa v našej práci vyskytujú a objasňujeme a (niekedy problematizujeme) spôsoby a stratégie ako pracovať s fenoménmi ako sú napr. "syndróm zavrhnutého partnera", "medein syndróm", či "syndróm zavrhnutého rodiča" a detailnejšie v ňom prechádzame spôsoby ako deeskalovať deštruktívne cykly v konfliktoch.

Štvrtý modul sa bude venovať postupom a terapeutickým, či poradenským stratégiám pri práci s rodinou, ak jej pomáhame k znovuzjednoteniu. Detailne opíšeme intervencie, ktoré využívame pri rodičovi, ktorý sa cíti odmietaný, pri rodičovi, ktorý je spojenecký, pri dieťati, ktoré jedného rodiča odmieta a aj v celej rodine, ktorá má nariadený takýto typ služby alebo má o znovuzjednotenie záujem. Modul opisuje aj príklady práce v nadväzovaní kontaktu medzi rodičom a dieťaťom.

Piaty modul sa bude venovať multidisciplinárnej spolupráci a vytváraniu partnerstiev. Komplexne sa pozrieme na problémový systém z pohľadu jeho členov a pomáhajúcich inštitúcií (strany sporu, dieťa, advokáti, OSPOD a SK, RPPS, CDR, mediátori, súdni znalci, súd...) a ponúkneme praktické nástroje ktoré pomáhajú všetkým zainteresovaným účelne a účinne spolupracovať. Opíšeme modely zaangažovania a spolupráce a takisto sa budeme venovať multilaterálnym kontraktom, špecificky ich psychologickej rovine.

Webináre na seba nadväzujú a ako celok tvoria komplexné vzdelávanie v problematike odborných intervencií pre rodinu v rozvode / rozchode a po rozchode, avšak dajú sa sledovať aj jednotlivo, podľa vášho záujmu. Ak máte o webináre záujem, potom, čo napíšete na mail mihalkova@coachingplus.org, vám naša kolegyňa pošle platobné údaje a vyžiada si od vás gmail adresu. Pre stiahnutie videí je potrebné, aby ste boli prihlásení do účtu google. Po zaplatení vám potom pošle linky na všetky diely webinárov, ktoré ste si predplatili.

Cena je nasledovná:

  • neobmedzený prístup komplet 5 dielov 65 eur / 1 diel 15 eur
  • prístup na 1 mesiac: komplet 5 dielov 45 eur / 1 diel 10 eur

Okrem platených webinárov pokračujeme aj v pravidelných bezplatných vzdelávaniach. Ak chcete sledovať náš najbližší každomesačný bezplatný webinár, termín je 31. 3. o 19:00 a téma je Multidisciplinárna spolupráca.

Tešíme sa že s vami môžeme byť v kontakte aspoň takýmto spôsobom a želáme vám veľa zdravia a pokoja do vašich rodín.

S pozdravom,
Coachingplus

Kontakt

Zuzana Mihálková
+421 911 324 040
mihalkova@coachingplus.org