Workshopy pre verejnosť a kluby

Práca so skupinou


SEPTEMBER


26.


Bratislava

Rola a intervencie facilitátora v skupinovom procese
1. modul

26. – 27. september 2019

Miesto konania: Bratislava
Čas konania: od 8:30 do 16:00 / od 8:30 do 16:00

Viac informácií a prihláška


OKTÓBER


15.


Bratislava

Skupina v systéme organizácie, podporné, preventívne, poradenské a terapeutické skupiny
2. modul

15. – 16. október 2019

Miesto konania: Bratislava
Čas konania: od 10:00 do 18:00 / od 8:30 do 15:30

Viac informácií a prihláška


DECEMBER


10.


Bratislava

Zážitkové skupiny, tréning, koučovanie a facilitácia
3. modul

10. – 11. december 2019

Miesto konania: Bratislava
Čas konania: od 10:00 do 18:00 / od 8:30 do 15:30

Viac informácií a prihláška


Základný vzdelávací cyklus Coachingplus


OKTÓBER


10.


Bratislava

Efektívny pomáhajúci rozhovor
1. modul

10. – 11. október 2019

Miesto konania: Bratislava
Čas konania: od 10:00 do 18:00 / od 8:30 do 15:30

Viac informácií a prihláška


NOVEMBER


22.


Bratislava

Práca s emóciami v poradenskom procese
2. modul

22. – 23. november 2019

Miesto konania: Bratislava
Čas konania: od 10:00 do 18:00 / od 8:30 do 15:30

Viac informácií a prihláška


DECEMBER


17.


Bratislava

Práca s nedobrovoľným klientom a klientom v odpore
3. modul

17. – 18. december 2019

Miesto konania: Bratislava
Čas konania: od 10:00 do 18:00 / od 8:30 do 15:30

Viac informácií a prihláška


Práca s rodinou a vzťahová väzba


FEBRUÁR


13.


Bratislava

10-modulový tréningový program

13. február 2020 – 4. jún 2021

Miesto konania: Bratislava
Čas konania: od 10:00 do 18:00 / od 8:30 do 15:30

Viac informácií a prihláška


Ako byť mentor?


APRIL


16.


Bratislava

Tréningový kurz pozostávajúci zo štyroch modulov

16. apríl 2020 – 21. október 2020

Miesto konania: Bratislava
Čas konania: od 9:00 do 17:00

Viac informácií a prihláška