Workshopy pre verejnosť a kluby

JANUÁR


18.


Bratislava

Multidisciplinárne intervencie v rozvode

18. – 19. január 2018

Miesto konania: Bratislava
Čas konania: od 10:00 do 18:00 / od 8:30 do 15:30

Viac informácií a prihláška


FEBRUÁR


15.


Bratislava

Pomáhajúci vzťah – prenos a protiprenos

15. – 16. február 2018

Miesto konania: Bratislava
Čas konania: od 10:00 do 18:00 / od 8:30 do 15:30

Viac informácií a prihláška


MAREC


15.


Bratislava

Zručnosti poradenskej práce s deťmi a adolescentmi

15. – 16. marec 2018

Miesto konania: Bratislava
Čas konania: od 10:00 do 18:00 / od 8:30 do 15:30

Viac informácií a prihláška


MAREC


23.


Bratislava

Sebaskúsenostná skupina pre riadiacich pracovníkov

23. – 24. marec 2018

Miesto konania: Modra, Harmónia

Viac informácií a prihláška


APRÍL


26.


Bratislava

Zručnosti poradenskej práce s párom a rodinou

26. – 27. apríl 2018

Miesto konania: Bratislava
Čas konania: od 10:00 do 18:00 / od 8:30 do 15:30

Viac informácií a prihláška


MÁJ


15.


Bratislava

Master Class so Sandrou Wilson

15. – 16. máj 2018

Miesto konania: Bratislava
Čas konania: od 9:00 do 17:00

Viac informácií a prihláška


JÚN


7.


Bratislava

Skupinová dynamika

7. – 8. jún 2018

Miesto konania: Bratislava
Čas konania: od 10:00 do 18:00 / od 8:30 do 15:30

Viac informácií a prihláška