Workshopy pre verejnosť a kluby

SEPTEMBER


13.


Bratislava

Efektívny pomáhajúci rozhovor

13. – 14. september 2018

Miesto konania: Bratislava
Čas konania: od 10:00 do 18:00 / od 8:30 do 15:30

Viac informácií a prihláška


SEPTEMBER


27.


Košice

Efektívny pomáhajúci rozhovor

27. – 28. september 2018

Miesto konania: Košice
Čas konania: od 10:00 do 18:00 / od 8:30 do 15:30

Viac informácií a prihláška


OKTÓBER


4.


Bratislava

Práca s emóciami v poradenskom procese

4. – 5. október 2018

Miesto konania: Bratislava
Čas konania: od 9:00 do 17:00 / od 8:30 do 15:30

Viac informácií a prihláška


OKTÓBER


11.


Bratislava

Aplikovanie „Motivačných rozhovorov“ v praxi odborných zamestnancov pri práci s jednotlivcom a skupinou

11. – 12. október 2018

Miesto konania: Bratislava
Čas konania: od 10:00 do 18:00 / od 8:30 do 15:30

Viac informácií a prihláška


OKTÓBER


25.


Košice

Práca s emóciami v poradenskom procese

25. – 26. október 2018

Miesto konania: Košice
Čas konania: od 10:00 do 18:00 / od 8:30 do 15:30

Viac informácií a prihláška


NOVEMBER


8.


Bratislava

Práca s nedobrovoľným klientom a klientom v odpore

8. – 9. november 2018

Miesto konania: Bratislava
Čas konania: od 10:00 do 18:00 / od 8:30 do 15:30

Viac informácií a prihláška


NOVEMBER


22.


Košice

Práca s nedobrovoľným klientom a klientom v odpore

22. – 23. november 2018

Miesto konania: Košice
Čas konania: od 10:00 do 18:00 / od 8:30 do 15:30

Viac informácií a prihláška


NOVEMBER


29.


Bratislava

Aplikovanie „Motivačných rozhovorov“ v praxi odborných zamestnancov pri práci s odporom a reč zmeny

29. – 30. november 2018

Miesto konania: Bratislava
Čas konania: od 10:00 do 18:00 / od 8:30 do 15:30

Viac informácií a prihláška


JANUÁR


17.


Bratislava

Aplikovanie „Motivačných rozhovorov“ v praxi odborných zamestnancov – nácvik a supervizia

17. – 18. január 2019

Miesto konania: Bratislava
Čas konania: od 10:00 do 18:00 / od 8:30 do 15:30

Viac informácií a prihláška