Workshopy pre verejnosť a kluby

OKTÓBER


25.


Košice

Práca s emóciami v poradenskom procese

25. – 26. október 2018

Miesto konania: Košice
Čas konania: od 8:30 do 15:30 / od 8:30 do 16:30

Viac informácií a prihláška


NOVEMBER


8.


Bratislava

Práca s nedobrovoľným klientom a klientom v odpore

8. – 9. november 2018

Miesto konania: Bratislava
Čas konania: od 10:00 do 18:00 / od 8:30 do 15:30

Viac informácií a prihláška


NOVEMBER


22.


Košice

Práca s nedobrovoľným klientom a klientom v odpore

22. – 23. november 2018

Miesto konania: Košice
Čas konania: od 8:30 do 15:30 / od 8:30 do 16:30

Viac informácií a prihláška


DECEMBER


6.


Bratislava

Aplikovanie „Motivačných rozhovorov“ v praxi odborných zamestnancov pri práci s odporom a reč zmeny

6. – 7. december 2018

Miesto konania: Bratislava
Čas konania: od 10:00 do 18:00 / od 8:30 do 15:30

Viac informácií a prihláška


JANUÁR


17.


Bratislava

Aplikovanie „Motivačných rozhovorov“ v praxi odborných zamestnancov – nácvik a supervizia

17. – 18. január 2019

Miesto konania: Bratislava
Čas konania: od 10:00 do 18:00 / od 8:30 do 15:30

Viac informácií a prihláška