Práca s emóciami v poradenskom procese

9. – 10. november 2017

Prihláška

Zámerom seminára je predstaviť a precvičiť základné zručnosti vedenia rozhovoru v situáciách, keď terapeut/poradca pracuje s rozličnými emočnými stavmi interakcie klient - poradca.

Ciele seminára

Na konci seminára by mali účastníci:

  • poznať možnosti práce s emóciami v poradenskom procese
  • vedieť využiť účinné techniky ktoré uľahčujú skúmanie a porozumenie emóciám
  • vedieť viesť rozhovor takým spôsobom, aby sa neutralizovali emočné stavy, ktoré príliš zaplavujú a bránia kognitívnemu spracovaniu hovoreného
  • poznať možnosti ukotvenia emocionálnych stavov
  • poznať a vedieť aplikovať vybrané experienciálne techniky v poradenskom procese

Workshop je registrovaný u Slovenskej komory psychológov a za účasť na ňom je možné získať 13 kreditov! Workshop zároveň predstavuje druhý modul aktualizačného vzdelávania odborných zamestnancov v školstve a po absolvovaní všetkých troch modulov je možné získať 12 kreditov!

Miesto konania: Bratislava, Dom Quo Vadis, Hurbanovo nám. 1
Čas konania: 1. deň 10:00 – 18:00 a 2. deň 8:30 – 15:30 (prezentácia začína pol hodinu pred začiatkom výuky)
Lektori: Ivan Valkovič, Vlado Hambálek, Zuzana Zimová, Štefánia Hrivňáková.
Workshop vedú dvaja, v prípade vyššieho počtu účastníkov traja lektori.
Cena: 84 eur (74 eur pre tých, ktorí už absolvovali aspoň jeden workshop Coachingplus)
Počet prihlásených je obmedzený. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby.

Chcem vedieť ešte viac
Práca s emóciami v poradenskom procese

Bratislava, 9. – 10. november 2017
 
Titul, meno a priezvisko: *
Dátum narodenia: *
Adresa: *
Pracovisko:  
Pracovná pozícia:  
Adresa pracoviska:  
Vzdelanie/profesia: *
Telefónne číslo (mobil): *
Emailová adresa: *
   
 Zrušiť  /  Odoslať prihlášku

Ak vám na emailovú adresu nepríde potvrdenie prihlášky do 2 pracovných dní,
prosíme vás o odoslanie prihlášky priamo na mihalkova@coachingplus.org