Práca s nedobrovoľným klientom a klientom v odpore

14. – 15. december 2017

Prihláška

Zámerom workshopu je predstaviť a precvičiť základné zručnosti vedenia rozhovoru v situáciách, keď pracujete s nedobrovoľným klientom, alebo klientom v odpore.

Ciele workshopu

Na konci workshopu by mali účastníci:

  • poznať možnosti a limity práce s nedobrovoľným klientom
  • vedieť využiť účinné techniky pri vedení rozhovoru s nedobrovoľným klientom
  • vedieť viesť rozhovor takým spôsobom, aby sa stal zmysluplným a užitočným pre obe strany
  • vedieť v rozhovore s klientom rozpoznať prejavy odporu a nájsť spôsoby, ako s ním zaobchádzať
  • vedieť používať rôzne druhy otázok, ktoré podporujú reflexiu klientovej životnej situácie a skompetentňujú ho pri rozhodovaní a riešení vlastnej životnej situácie
  • poznať a vedieť aplikovať základné zručnosti Motivačných interview
  • poznať a vedieť využiť základné nástroje systemickej kontroly

Workshop je registrovaný u Slovenskej komory psychológov a za účasť na ňom je možné získať 13 kreditov! Workshop zároveň predstavuje tretí modul aktualizačného vzdelávania odborných zamestnancov v školstve a po absolvovaní všetkých troch modulov je možné získať 12 kreditov!

Miesto konania: Bratislava, Dom Quo Vadis, Hurbanovo nám. 1
Čas konania: 1. deň 10:00 – 18:00 a 2. deň 8:30 – 15:30 (prezentácia začína pol hodinu pred začiatkom výuky)
Lektori: Ivan Valkovič, Vlado Hambálek
Workshop vedú dvaja, v prípade vyššieho počtu účastníkov traja lektori.
Cena: 84 eur (74 eur pre tých, ktorí už absolvovali aspoň jeden workshop Coachingplus)
Počet prihlásených je obmedzený. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby.

Chcem vedieť ešte viac
Práca s nedobrovoľným klientom a klientom v odpore

Bratislava, 14. – 15. december 2017
 
Titul, meno a priezvisko: *
Dátum narodenia: *
Adresa: *
Pracovisko:  
Pracovná pozícia:  
Adresa pracoviska:  
Vzdelanie/profesia: *
Telefónne číslo (mobil): *
Emailová adresa: *
   
 Zrušiť  /  Odoslať prihlášku

Ak vám na emailovú adresu nepríde potvrdenie prihlášky do 2 pracovných dní,
prosíme vás o odoslanie prihlášky priamo na mihalkova@coachingplus.org