Zručnosti poradenskej práce s deťmi a adolescentmi

15. – 16. marec 2018

Prihláška

Zámerom workshopu je predstaviť a precvičiť základné zručnosti vedenia pomáhajúceho rozhovoru s deťmi a adolescentmi.

Tento kurz je akreditovaný v Slovenskej komore psychológov a za účasť na ňom je možné získať 13 kreditov. Prvý z troch modulov vzdelávania Intervenčné stratégie v kontexte poradenského procesu v práci s deťmi, rodinami a skupinou, za ktoré je možné v rezorte školstva získať 12 kreditov.

Ciele workshopu

Na konci workshopu by mali účastníci:

  • vedieť viesť rozhovor s deťmi a adolescentmi takým spôsobom, ktorý identifikuje jeho zdroje, možnosti a zároveň aj intrapsychické alebo interpersonálne konflikty, ktoré obmedzujú dieťa, adolescenta alebo ich rodiny, či iné systémy
  • vedieť byť počas rozhovoru s deťmi a adolescentmi uzatvárať kontrakt, budovať terapeutický vzťah a byť zameraný na možnosti a alternatívy vo vnímaní, prežívaní a konaní klientov
  • vedieť manažovať terapeutický proces vo vzťahu k rodičom klienta
  • používať špecifický jazyk podľa úrovne abstrakcie, používať niektoré kreatívne techniky, ktoré sprístupäujú klientov životný svet a primerane zvládať svoje protiprenosové impulzy

Miesto konania: Bratislava, Dom Quo Vadis, Hurbanovo nám. 1
Čas konania: 1. deň 10:00 – 18:00 a 2. deň 8:30 – 15:30 (prezentácia začína pol hodinu pred začiatkom výuky)
Lektori: Ivan Valkovič a Vlado Hambálek
Workshop vedú dvaja, v prípade vyššieho počtu účastníkov traja lektori.
Cena: 89 eur (respektíve 80 eur pre účastníkov niektorého z našich predošlých workshopov)
Počet prihlásených je obmedzený. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby.

Chcem vedieť ešte viac
Zručnosti poradenskej práce s deťmi a adolescentmi

Bratislava, 15. – 16. marec 2018
 
Titul, meno a priezvisko: *
Dátum narodenia: *
Adresa: *
Pracovisko:  
Pracovná pozícia:  
Adresa pracoviska:  
Vzdelanie/profesia: *
Telefónne číslo (mobil): *
Emailová adresa: *
* Súhlas dávam pre účely evidencie účastníkov workshopu, vystavenia certifikátu a osvedčenia za účasť na workshope, alebo absolvovanie akreditovaného vzdelávania Ministerstva školstva a Slovenskej komory psychológov a za účelom evidencie tohto certifikátu a osvedčenia. Coachingplus uchováva osobné údaje účastníkov pre účely kontroly Ministerstva školstva a Slovenskej komory psychológov na dobu neurčitú, alebo do doby obdržania žiadosti od účastníka/prihláseného o výmaz. Podľa článku 28 ods. 3 a nasl. nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.  
   
 Zrušiť  /  Odoslať prihlášku

Ak vám na emailovú adresu nepríde potvrdenie prihlášky do 2 pracovných dní,
prosíme vás o odoslanie prihlášky priamo na mihalkova@coachingplus.org