Skupinová dynamika

7. – 8. jún 2018

Prihláška

Zámerom workshopu je predstaviť základné prvky skupinovej dynamiky, fázy vývoja skupiny a možné intervencie pracovníka, ktorý skupinu vedie. Cieľová skupina účastníkov sú psychológovia a iní odborníci najmä z pomáhajúcich profesií, ktorí sa vo svojej práci stretávajú so skupinami a chceli by zdokonaliť svoje zručnosti v práci so skupinovou dynamikou.

Tretí modul, ktorý uzatvára akreditované vzdelávanie Intervenčné stratégie v kontexte poradenského procesu v práci s deťmi, rodinami a skupinou, za ktoré je možné získať 12 kreditov MŠ.

Ciele workshopu

Na konci workshopu by mali účastníci:

  • poznať fázy vývoja skupiny a dôsledky, ktoré z toho vyplývajú pre účastníkov skupiny aj pre facilitátora
  • vedieť použiť primerané intervenčné stratégie podľa potreby skupiny v závislosti na potrebe skupiny a jej pracovných cieľoch
  • vedieť viesť rozhovor takým spôsobom, aby sa podporovali interakcie členov skupiny a zároveň rešpektovali ciele a zmysel skupinovej práce
  • poznať kľúčové predpoklady a podmienky skupinovej práce z hľadiska analytických koncepcií Biona, Foulkesa, ako aj z hľadiska teórií Rogersa

Miesto konania: Bratislava, Dom Quo Vadis, Hurbanovo nám. 1
Čas konania: 1. deň 10:00 – 18:00 a 2. deň 8:30 – 15:30 (prezentácia začína pol hodinu pred začiatkom výuky)
Lektori: Ivan Valkovič a Vlado Hambálek
Workshop vedú dvaja, v prípade vyššieho počtu účastníkov traja lektori.
Cena: 89 eur (respektíve 80 eur pre účastníkov niektorého z našich predošlých workshopov)
Počet prihlásených je obmedzený. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby.

Chcem vedieť ešte viac
Skupinová dynamika

Bratislava, 7. – 8. jún 2018
 
Titul, meno a priezvisko: *
Dátum narodenia: *
Adresa: *
Pracovisko:  
Pracovná pozícia:  
Adresa pracoviska:  
Vzdelanie/profesia: *
Telefónne číslo (mobil): *
Emailová adresa: *
   
 Zrušiť  /  Odoslať prihlášku

Ak vám na emailovú adresu nepríde potvrdenie prihlášky do 2 pracovných dní,
prosíme vás o odoslanie prihlášky priamo na mihalkova@coachingplus.org