Transakčná analýza v kontexte manažmentu

3. - 4. október 2017

Prihláška

V októbri sme pre vás pripravili jedinečnú možnosť zažiť Transakčnú analýzu a jej princípy prostredníctvom sebaskúsenosti a praktickej práce s poprednou svetovou transakčnou analytičku Sandrou Wilson PhD.,
MCC, TSTA.

Transakčná analýza (TA) je široký súbor teórií a techník, ktoré môžu využívať jednotlivci a skupiny na to, aby umožnili a podporili osobný a profesionálny rast za účelom maximalizácie potenciálneho výkonu či zlepšenie reálneho výkonu. TA je teória osobnosti a v organizácii je užitočná, pretože:

 • Nám dáva obraz o tom, ako sú ľudia psychologicky štruktúrovaní
 • Poskytuje teóriu komunikácie
 • Pomáha nám analyzovať systémy a organizáciu
 • Podporuje rozvoj efektívnych interpersonálnych zručností

TA predstavuje v manažmente a komunikácii účinný nástroj a jej teóriu možno využiť v akejkoľvek situácii, kde je potrebné porozumieť jednotlivcom, vzťahom a komunikácii. Vzdelávací program je vhodný pre lídrov organizácií a ich manažérov, interných aj externých koučov a konzultantov, trénerov, alebo lektorov manažmentu.

Náš program má za cieľ umožniť účastníkom:

 • Používať modely TA ako rámec porozumenia medziľudských vzťahov a komunikácie v kontexte organizácie
 • Rozvíjať uvedomovanie si seba ako niekoho, kto je základom úspešného manažmentu
 • Vyzbrojiť manažérov (koučov etc.) praktickými nástrojmi na budovanie efektívnych profesionálnych vzťahov
 • Budovať sebadôveru a kompetenciu vznášať námietky voči neužitočným presvedčeniam, činom
  a správaniu
 • Používať priamu komunikáciu ako spôsob ponúkania neodsudzujúcej spätnej väzby na podporu zlepšenia výkonu
 • Zapájať sa do zdravého, rešpektujúceho riešenia výziev a problémov

Účastníci tohto programu zažijú a vyskúšajú si bohatú zmes teoretického výkladu a praktických aplikácií. Aplikovaním teórie v praxi, reflektovaním vlastného interpersonálneho procesu a spätnej väzby si budú rozvíjať manažérsky štýl.

Tento program je určený na podporu manažérom, ktorí podporujú manažérov a od ktorých sa žiada, aby vplývali na druhých ľudí za účelom maximalizácie ich ľudského potenciálu a efektívnosti organizácie, ale aj iným odborníkom, ktorí manažérom v organizáciách pomáhajú.

Náš program, rozvíjaním štruktúrovaného procesu vedenia rozhovorov, poskytne účastníkom tie zručnosti a nástroje, ktoré potrebujú v efektívnom vedení rozhovoru. V tomto prístupe sa účastníci naučia využívať svoje komunikačné zručnosti. Na konci výcviku budú pripravení používať tieto zručnosti okamžite po návrate na pracovisko.

Termín konania workshopu: 3. a 4. októbra 2017
Miesto: Bratislava
Cena: 250 eur
Študijné materiály vypracované lektorkou dostanú účastníci na mieste.

Sandra Wilson MCC, PhD., TSTA

Master Certified Coach
International Coach Federation

Tréningová lektorka a supervízorka Transakčnej analýzy so špecializáciou pre organizácie s medzinárodne platnou akreditáciou vyučovať a supervidovať iných ľudí pri aplikovaní transakčnej analýzy (TA) v organizáciách.

Profesorka na University of Strath clyde a na Open College, vedúca Škótskeho centra rozvojovej transakčnej analýzy (Scottish Centre for Developmental Transactional Analysis) a riaditeľka Medzinárodného centra firemného koučovania (International Centre for Business Coaching).

Koučka (executive coach) a supervízorka koučovania – Master Certified Coach (MCC) v ICF, v roku 2009 získala ocenenie Professional Masters Equivalent in Coaching za rozvoj a uznanie koučovania ako spôsobu učenia. Držiteľka diplomu v koučovaní – Professional Masters in Coaching. Vedie tréningy a kurzy pre odborníkov, ktorí sa chcú stať akreditovanými koučmi v kontexte Medzinárodnej asociácie koučov a Európskej rady pre mentoring a koučovanie (European Mentoring and Coaching Council).

Transakčnú analýzu Sandra využíva u svojich klientov ako metódu rozvoja uvedomenia a ako spôsob práce, prostredníctvom ktorého môžu klienti lepšie porozumieť svojím jedinečným rolám. Sandra má dlhoročné skúsenosti s prácou kouča vrcholového manažmentu na národnej aj medzinárodnej úrovni počnúc od vedúcich pracovníkov v Londýne až po líniových vedúcich vo výrobných závodoch. Okrem Veľkej Británie pracovala pre mnohé veľké korporácie v celej strednej a východnej Európe (Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Slovinsko, Srbsko...) a v Turecku.

Pre Coachingplus doposiaľ realizovala dlhodobý výcvik koučovania v Business Coaching a supervízny výcvik koučov Diploma in Coach Supervision (ACTP), ktorý práve prebieha. Oba výcviky sú akreditované Medzinárodnou asociáciou koučov (ICF).

Chcem vedieť ešte viac
Transakčná analýza v kontexte manažmentu

Bratislava, 3. - 4. október 2017
 
Titul, meno a priezvisko: *
Dátum narodenia: *
Adresa: *
Pracovisko:  
Pracovná pozícia:  
Adresa pracoviska:  
Vzdelanie/profesia: *
Telefónne číslo (mobil): *
Emailová adresa: *
* Súhlas dávam pre účely evidencie účastníkov workshopu, vystavenia certifikátu a osvedčenia za účasť na workshope, alebo absolvovanie akreditovaného vzdelávania Ministerstva školstva a Slovenskej komory psychológov a za účelom evidencie tohto certifikátu a osvedčenia. Coachingplus uchováva osobné údaje účastníkov pre účely kontroly Ministerstva školstva a Slovenskej komory psychológov na dobu neurčitú, alebo do doby obdržania žiadosti od účastníka/prihláseného o výmaz. Podľa článku 28 ods. 3 a nasl. nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.  
   
 Zrušiť  /  Odoslať prihlášku

Ak vám na emailovú adresu nepríde potvrdenie prihlášky do 2 pracovných dní,
prosíme vás o odoslanie prihlášky priamo na mihalkova@coachingplus.org