Sebaskúsenostná skupina pre riadiacich pracovníkov

23. – 24. marec 2018

Prihláška

Ďalšia novinka v našom programe! Lektori Coachingplus Mgr. Zuzana Zimová a Mgr. Vladimír Hambálek otvárajú program pre ustálenú skupinu záujemcov o prácu na sebe, na svojom psychickom a psychologickom raste a vývine. Pre odborníkov pomáhajúcich profesií životná nutnosť. Pre ostatných záujemcov vítaná a zriedkavá príležitosť.

Miesto konania: malebné prostredie Karpát v Modre, Harmónii
Čas konania: 1. deň 10:00 – 18:00 a 2. deň 8:30 – 15:30 (prezentácia začína pol hodinu pred začiatkom výuky)
Lektori: Zuzana Zimová a Vlado Hambálek
Workshop vedú dvaja, v prípade vyššieho počtu účastníkov traja lektori.
Cena: 89 eur (respektíve 80 eur pre účastníkov niektorého z našich predošlých workshopov)
Počet prihlásených je obmedzený. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby.

Ďalšie termíny pokračujúcej skupiny sa konajú 11. – 12. máj a 7. – 8. september 2018.

Chcem vedieť ešte viac
Sebaskúsenostná skupina pre riadiacich pracovníkov

Modra, Harmónia, 23. – 24. marec 2018
 
Titul, meno a priezvisko: *
Dátum narodenia: *
Adresa: *
Pracovisko:  
Pracovná pozícia:  
Adresa pracoviska:  
Vzdelanie/profesia: *
Telefónne číslo (mobil): *
Emailová adresa: *
   
 Zrušiť  /  Odoslať prihlášku

Ak vám na emailovú adresu nepríde potvrdenie prihlášky do 2 pracovných dní,
prosíme vás o odoslanie prihlášky priamo na mihalkova@coachingplus.org