Letná škola Coachingplus
Sexualita v organizáciách

18. jún 2018

Prihláška

Tento rok sme pre vás pripravili novinku – letnú školu Coachingplus. Možno sa medzi vami nájdu ľudia, ktorí po práci, alebo z kúpaliska radi pribehnú na jedinečné workshopy Coachingplus lektorov. Workshopy ponúkajú creme de la creme obľúbených tém, o ktorých premýšľame, keď pracujeme s ľuďmi v organizáciách. Ľudí nevnímame ako ľudské zdroje a nevnímame ich hodnotu iba vo výkone, ale v ľudskosti, ktorú do organizačných systémov prinášajú. A preto sú naše organizácie plné ľudí, mužov a žien a nie iba procesov, produktov, rolí, alebo nadriadených a podriadených. Všetky tri témy letnej školy sa tak zaoberajú tým, čo sa v organizáciách medzi ľuďmi deje, ako to ovplyvňuje výkon aj spoluprácu a pritom je to často nevedomé, alebo to buble pod povrchom. Kolegovia a kamaráti, starí známi aj prvolezci, poďte s nami, na stretnutie s príbehmi o tom ako byť naplno človekom (aj) na vašom pracovisku. Workshopy sú predovšetkým zážitkové, no budú obsahovať aj krátke teoretické bloky a spoločné diskusie.

Telesnosť, intimita, blízkosť, neha, starosť o druhého a pomoc, láska, zaľúbenosť, žiarlivosť, túžba, sklamanie, vzrušenie, strach, hanba a vina... to všetko sú témy našej každodennosti, ktorá je veľmi osobná a veľmi ľudská. Sexualita a telesnosť nie je iba samotný sex a témy sexuality v jej širokom význame slova sú prítomné v každom medziľudskom vzťahu, prácu a pracovné kolektívy nevynímajúc. Workshop bude skúmať podoby sexuality na pracovisku a jej vplyv na výkon, spoluprácu a spolupatričnosť ľudí na pracoviskách. A týka sa to nielen zmiešaných pracovných tímov, ale aj čisto „chlapských“ a čisto „ženských“ skupín v organizáciách. Workshop bude zážitkový, ale nepôjde o harašenie ☺ Otvoríte spolu s nami pandorinu skrinku?

V. Hambálek – kouč aj psychoterapeut, mediátor aj troma výcvikmi mazaný supervízor, otec aj manžel, dj na dôchodku a vášnivý psychodynamický futbalista... Niekto, koho charakterizuje veľa identít a pritom sa stále snaží držať v kontakte s ľuďmi kľúčové hodnoty o ktoré sa opiera: skúsenosť bez predsudkov, reflexia s odvahou a teória s praxou zmeny.

Miesto konania: Bratislava, Luxorka – 4. posch., Štúrova 3, 811 02 Bratislava
Čas konania: 16:30 – 20:00
Cena: 50 eur, pri platbe naraz za 3 workshopy Letnej školy Coachingplus je cena 120 eur

Chcem vedieť ešte viac
Sexualita v organizáciách

Bratislava, 18. jún 2018
Titul, meno a priezvisko: *
Dátum narodenia: *
Adresa: *
Pracovisko:  
Pracovná pozícia:  
Adresa pracoviska:  
Vzdelanie/profesia: *
Telefónne číslo (mobil): *
Emailová adresa: *
* Súhlas dávam pre účely evidencie účastníkov workshopu, vystavenia certifikátu a osvedčenia za účasť na workshope, alebo absolvovanie akreditovaného vzdelávania Ministerstva školstva a Slovenskej komory psychológov a za účelom evidencie tohto certifikátu a osvedčenia. Coachingplus uchováva osobné údaje účastníkov pre účely kontroly Ministerstva školstva a Slovenskej komory psychológov na dobu neurčitú, alebo do doby obdržania žiadosti od účastníka/prihláseného o výmaz. Podľa článku 28 ods. 3 a nasl. nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.  
   
 Zrušiť  /  Odoslať prihlášku

Ak vám na emailovú adresu nepríde potvrdenie prihlášky do 2 pracovných dní,
prosíme vás o odoslanie prihlášky priamo na mihalkova@coachingplus.org