Letná škola Coachingplus
Spiritualita v organizácii

20. august 2018

Prihláška

Tento rok sme pre vás pripravili novinku – letnú školu Coachingplus. Možno sa medzi vami nájdu ľudia, ktorí po práci, alebo z kúpaliska radi pribehnú na jedinečné workshopy Coachingplus lektorov. Workshopy ponúkajú creme de la creme obľúbených tém, o ktorých premýšľame, keď pracujeme s ľuďmi v organizáciách. Ľudí nevnímame ako ľudské zdroje a nevnímame ich hodnotu iba vo výkone, ale v ľudskosti, ktorú do organizačných systémov prinášajú. A preto sú naše organizácie plné ľudí, mužov a žien a nie iba procesov, produktov, rolí, alebo nadriadených a podriadených. Všetky tri témy letnej školy sa tak zaoberajú tým, čo sa v organizáciách medzi ľuďmi deje, ako to ovplyvňuje výkon aj spoluprácu a pritom je to často nevedomé, alebo to buble pod povrchom. Kolegovia a kamaráti, starí známi aj prvolezci, poďte s nami, na stretnutie s príbehmi o tom ako byť naplno človekom (aj) na vašom pracovisku. Workshopy sú predovšetkým zážitkové, no budú obsahovať aj krátke teoretické bloky a spoločné diskusie.

Zaujíma vás čo znamená duchovno v organizácii? A ako byť sám sebou v zložitých pracovných situáciách a podnecovať k tomu aj iných spolupracovníkov? Čo znamená duchovne sa cvičiť? Chceli by ste sa dozvedieť, či sú zrelé vaše manažérske a nemanažérske rozhodnutia a ako dosiahnuť osobnú zrelosť? Prídite na workshop...

Š. Hrivňáková – absolvovala dvojročnú prípravu vedenia duchovných cvičení v Kardinal Koening Haus, Viedeň, je certifikovaná trénerka manažmentu a kouč (ACC akreditácia ICF) so zameraním na komplexný manažérsky rozvoj, obchodné zručnosti, prípravu hodnotiteľov, tréning trénerov, BSC, TQM a pod. Je držiteľka certifikátu Oxford Psychologists Press - Veľká Británia, certifikátu tréner manažmentu od British Council, certifikátov USAID Slovensko, certifikátu Inštitútu personálneho rozvoja, certifikátu Redshae Associates Veľká Británia, Institut of Personel and Development Londýn - Veľká Británia a ďalších. Okrem manažmentu sa špecializuje na spojenie spirituality a leadershipu v celospoločenskom kontexte. Je vo výcviku Daseinsanalytickej psychoterapie v Pražskej vysokej škole psychosociálnách studií.

Miesto konania: Bratislava, Luxorka – 4. posch., Štúrova 3, 811 02 Bratislava
Čas konania: 16:30 – 20:00
Cena: 50 eur, pri platbe naraz za 3 workshopy Letnej školy Coachingplus je cena 120 eur

Chcem vedieť ešte viac
Spiritualita v organizácii

Bratislava, 20. august 2018
Titul, meno a priezvisko: *
Dátum narodenia: *
Adresa: *
Pracovisko:  
Pracovná pozícia:  
Adresa pracoviska:  
Vzdelanie/profesia: *
Telefónne číslo (mobil): *
Emailová adresa: *
* Súhlas dávam pre účely evidencie účastníkov workshopu, vystavenia certifikátu a osvedčenia za účasť na workshope, alebo absolvovanie akreditovaného vzdelávania Ministerstva školstva a Slovenskej komory psychológov a za účelom evidencie tohto certifikátu a osvedčenia. Coachingplus uchováva osobné údaje účastníkov pre účely kontroly Ministerstva školstva a Slovenskej komory psychológov na dobu neurčitú, alebo do doby obdržania žiadosti od účastníka/prihláseného o výmaz. Podľa článku 28 ods. 3 a nasl. nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.  
   
 Zrušiť  /  Odoslať prihlášku

Ak vám na emailovú adresu nepríde potvrdenie prihlášky do 2 pracovných dní,
prosíme vás o odoslanie prihlášky priamo na mihalkova@coachingplus.org