Supervízia v pomáhajúcich profesiách
Ochutnávkový workshop / Výberový modul

31. január – 1. február 2019

Prihláška

Coachingplus v roku 2019 otvára výcvik v supervízii (250 hodín) pre skúsených supervízorov a odborníkov z praxe psychoterapia, psychológia, koučovanie, mentorovanie, tréning a organizačné poradenstvo, pedagogika a sociálna práca. Ak ste supervízori, ktorí si chcú rozšíriť svoje portfólio, alebo ak ste praktici vyššie spomenutých odborov minimálne z 10 ročnou praxou, medzinárodne certifikovaný Coachingplus výcvik v supervízii vám pomôže nájsť skupinu kolegov, ktorí majú záujem o rozvoj supervízie a zlepšenie jej kvality na Slovensku. Výcvik je akreditovaný Ministerstvom školstva, spĺňa všetky zákonné podmienky na udelenie licencie budúcemu supervízorovi (zápis do zoznamu supervízorov) a zároveň je príležitosťou vytvoriť si vlastné supervízne portfólio a zlepšiť zručnosti v praktickej supervíznej práci s jednotlivcom, tímom aj organizáciou. Výcvik budú viesť skúsení, medzinárodne akreditovaní supervízori z Coachingplus a zároveň na ňom budú ako hostia participovať supervízori z rôznych aplikačných úrovní (z kontextu psychoterapie, poradenskej psychológie, koučovania, mentorovania a vzdelávania dospelých, organizačného rozvoja), viac info osobne.

Termíny výcviku, 11 stretnutí: 13. – 15. marec 2019, 24. – 26. apríl 2019, 5. – 7. jún 2019, 11. – 13. september 2019, 23. – 25. október 2019, 4. – 6. december 2019, 16. – 18. január 2020, ďalšie termíny budú určené
Jedno stretnutie trvá 3 dni, každý deň 8 hodín
Cena: 120 eur / jedno stretnutie
Výcvik sa bude konať v Bratislave
Lektori: Mgr. Vladimír Hambálek, Mgr. Zuzana Zimová

Podmienkou vstupu do výcviku je absolvovanie prvého výberového modulu

Miesto konania: Bratislava, Dom Quo Vadis, Hurbanovo nám. 1
Čas konania: 1. deň 8:30 – 16:30 a 2. deň 8:30 – 15:30 (prezentácia začína pol hodinu pred začiatkom výuky
Lektori: Mgr. Vladimír Hambálek, Mgr. Zuzana Zimová
Cena: 95 eur
Počet prihlásených je obmedzený. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby.

Info o výcviku

Chcem vedieť ešte viac
Supervízia v pomáhajúcich profesiách
Ochutnávkový workshop / Výberový modul

Bratislava, 31. január – 1. február 2019
Titul, meno a priezvisko: *
Dátum narodenia: *
Adresa: *
Pracovisko:  
Pracovná pozícia:  
Adresa pracoviska:  
Vzdelanie/profesia: *
Telefónne číslo (mobil): *
Emailová adresa: *
* Súhlas dávam pre účely evidencie účastníkov workshopu, vystavenia certifikátu a osvedčenia za účasť na workshope, alebo absolvovanie akreditovaného vzdelávania Ministerstva školstva a Slovenskej komory psychológov a za účelom evidencie tohto certifikátu a osvedčenia. Coachingplus uchováva osobné údaje účastníkov pre účely kontroly Ministerstva školstva a Slovenskej komory psychológov na dobu neurčitú, alebo do doby obdržania žiadosti od účastníka/prihláseného o výmaz. Podľa článku 28 ods. 3 a nasl. nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.  
   
 Zrušiť  /  Odoslať prihlášku

Ak vám na emailovú adresu nepríde potvrdenie prihlášky do 2 pracovných dní,
prosíme vás o odoslanie prihlášky priamo na mihalkova@coachingplus.org