Práca so skupinou - 2. modul
Skupina v systéme organizácie, podporné, preventívne, poradenské a terapeutické skupiny

15. – 16. október 2019

Prihláška

Séria troch workshopov o skupinovom procese pokračuje v októbri dvojdňovkou o špecifikách preventívnych, poradenských a terapeutických skupín. Počas workshopu budeme skúmať to, ako sa vytvárajú kontrakty so skupinou, spoznáme špecifiká vedenia skupín, ktoré sú súčasťou rôznych organizačných rámcov, budeme sa venovať práci s motiváciou účastníkov, indikáciami aj kontraindikáciami vhodnosti skupinovej práce. Detailne sa pozrieme na špecifiká práce s detskou a adolescentnou skupinou.

Workshop je akreditovaný Slovenskou komorou psychológov, za celé vzdelávanie pozostávajúce z 3 modulov je možné získať kredity.

Miesto konania: Bratislava, Dom Quo Vadis, Hurbanovo nám. 1
Čas konania: 1. deň 10:00 – 18:00 a 2. deň 8:30 – 15:30
Prezentácia začína pol hodinu pred začiatkom výuky.
Cena: 95 eur
Pri platbe vopred za všetky 3 moduly zľava 20 eur z celkovej sumy. Počet prihlásených je obmedzený.
O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby.

Chcem vedieť ešte viac
Práca so skupinou - 3 moduly

Bratislava, 26. – 27, september / 15. – 16. október / 10. – 11. december 2019
Titul, meno a priezvisko: *
Dátum narodenia: *
Adresa: *
Pracovisko:  
Pracovná pozícia:  
Adresa pracoviska:  
Vzdelanie/profesia: *
Telefónne číslo (mobil): *
Emailová adresa: *
* Súhlas dávam pre účely evidencie účastníkov workshopu, vystavenia certifikátu a osvedčenia za účasť na workshope, alebo absolvovanie akreditovaného vzdelávania Ministerstva školstva a Slovenskej komory psychológov a za účelom evidencie tohto certifikátu a osvedčenia. Coachingplus uchováva osobné údaje účastníkov pre účely kontroly Ministerstva školstva a Slovenskej komory psychológov na dobu neurčitú, alebo do doby obdržania žiadosti od účastníka/prihláseného o výmaz. Podľa článku 28 ods. 3 a nasl. nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.  
   
 Zrušiť  /  Odoslať prihlášku

Ak vám na emailovú adresu nepríde potvrdenie prihlášky do 2 pracovných dní,
prosíme vás o odoslanie prihlášky priamo na mihalkova@coachingplus.org