Videá

Newsletter

november 2018 | O aplikovaní analytickej psychológie na skupiny a organizácie
október 2018 | O vzťahovosti a somatických perspektívach psychoterapie
september 2018 | O hanbe v supervízii a riešení konfliktov
august 2018 | O supervízii s pieskoviskom a o radikálnej otvorenosti
júl 2018 | O organizačnej analýze a psychosyntéze
jún 2018 | O zodpovednosti a Satirovej modeli
máj 2018 | O traume, disociácii a hanbe, ako aj zážitkovom učení
apríl 2018 | O siedmich rozhovoroch
marec 2018 | O dramatoterapeutovi v role
február 2018 | O múdrosti tela a párovej terapii
január 2018 | O psychológii mediácie a esencii koučovania
december 2017 | O motivácii vo výchove a vedomej praxi v psychoterapii
november 2017 | O úrovniach supervízie a hostiteľskom lídrovstve
október 2017 | O facilitácii, transakčnej analýze a vybraných aktivitách
september 2017 | O nedobrovoľných klientoch, pieskovisku a supervízii
august 2017 | O systémovom koučovaní tímov a supervízii koučovania
júl 2017 | O terapii zameranej na systémy a aktivitách v pieskovisku
jún 2017 | O rozhovore s dieťaťom a rozhovor o psychoterapii zameranej na telo
máj 2017 | O príprave na mediáciu a o koherenčnej terapii
apríl 2017 | O rozhovore s rodinou a konzultovaní v organizáciách
marec 2017 | O párovej terapii a súčasnej mediácii
február 2017 | O terapii prijatím a záväzkom
január 2017 | Špecifiká prvého rozhovoru v koučovaní
december 2016 | O teórii balintovských skupinách
november 2016 | O transformačnej mediácii, gamifikácii a o krátkodobých terapiách
október 2016 | O psychodynamickom koučovaní, komplexnej terapii traumy a o sociokracii
september 2016 | O mediácii na pracovisku, liečbe traumy a používaní jazyka
august 2016 | O zodpovednosti, terapii realitou a supervízii v koučovaní, mentorovaní a sociálnej práci
júl 2016 | O konferencii WAPCEPC a transakčnej analýze v koučovaní
jún 2016 | O mediácii, o supervízii v organizáciách a o terapii hrou v piesku
máj 2016 | O strachu v práci manažéra, o supervízii koučovania a o práci s pármi
apríl 2016 | O vývojovej supervízii, tímovom koučovaní a focusingu
marec 2016 | O mentorovaní, o prenose a protiprenose
február 2016 | O cieľoch v koučovaní a o terapii objektových vzťahov
január 2016 | O väčšej zodpovednosti a limitoch koučovania
december 2015 | O narativite tanci a listoch
november 2015 | O vzťahovom prístupe, o terapii vnútorných rodinných systémov a o transformačnom koučovaní
október 2015 | O koučovaní zmeny v organizácii, prenosovej dynamike a transakčnej analýze
september 2015 | O transteoretickom modeli zmeny a koučovaní
august 2015 | O dynamickej facilitácii
júl 2015 | O integrácii
jún 2015 | O transformačnej mediácii
máj 2015 | O nedirektívnych prístupoch
apríl 2015 | O mikroprocesoch zmeny a telesnosti v psychoterapii
marec 2015 | O akčnom koučovaní a reflexívnom počúvaní
februar 2015 | O gaučovaní a práci Johna Gottmana
január 2015 | Metódy manažmentu zmeny v organizáciách
december 2014 | Vianočný, alebo o manažmente zmeny a zlyhaniach mentoringu
november 2014 | O párovej terapii a vzťahovej supervízii
október 2014 | O naratívnej mediácii, teórii SF a World Café
september 2014 | O mentalizácii, otvorenom priestore a slobodnom koučovaní
august 2014 | O TA v koučovaní a schéma terapii
júl 2014 | O supervíznych modeloch a mentorovaní
jún 2014 | Nielen o psychodráme
máj 2014 | O konsenze a akčnom učení
apríl 2014 | O tom, ako dosiahnuť vynikajúcu kvalitu vo svojom povolaní
marec 2014 | O nedirektívnosti a analýze silového poľa
február 2014 | O vzťahovej hĺbke a systémovo-psychodynamickom prístupe
január 2014 | O koučovaní v organizácii a koncentratívno-pohybovej terapii
december 2013 | Vianočno-novoročný newsletter o jazyku zmeny a reflexii
november 2013 | Bez činu zostáva aj najkrajšia myšlienka bezcenná
október 2013 | O protiprenose a motivačných rozhovoroch
september 2013 | O prenose a vzťahoch v psychoterapii; kritická reflexia
august 2013 | O práci s telom
júl 2013 | O socioanalýze
jún 2013 | Carl Rogers večne živý
máj 2013 | O možnostiach využitia transteoretického modelu zmeny v koučovaní a v práci s organizáciami
apríl 2013 | O integrácii nielen v psychoterapii; od páru k systému
marec 2013 | O párovej terapii a kočovaní
február 2013 | Od akcie k udržaniu
január 2013 | Od prípravy k činom
december 2012 | O lídrovi ako hostiteľovi
november 2012 | O stanovovaní cieľov a mentalizácii
október 2012 | O kontemplácii, supervízii a vnútornom dieťati
september 2012 | O integrácii
august 2012
júl 2012
jún 2012
máj 2012 | Ako sa veci rozpadávajú
apríl 2012
marec 2012
február 2012
január 2012
december 2011
november 2011
október 2011
september 2011
august 2011
júl 2011
jún 2011
máj 2011
apríl 2011
marec 2011
február 2011
január 2011
december 2010
november 2010
október 2010
september 2010
august 2010
júl 2010
jún 2010
máj 2010
apríl 2010
marec 2010
február 2010
január 2010
december 2009

K téme psychoterapia

Psychodynamické zhodnotenie klienta
Koncentratívna pohybová terapia jej možné aplikácie v podmienkach referátov
poradensko-psychologických služieb

Teoretické a konceptuálne východiská systemických terapií
Profesionálna identita rodinného terapeuta na Slovensku

K téme koučovanie a organizačný rozvoj

Koučing a supervízia, podobnosti a rozdiely
Slovníček pojmov pre všetky supervízorky a supervidované
Koučovanie a organizačná kultúra
Organizačná rolová analýza

Rozhovory s osobnosťami z oblasti psychoterapie

Rozhovor s Walterom
Rozhovor s Rudim Dalosom
Vraťa Strnad o naratívnom prístupe
Larry Perman o solution focused, no nielen o ňom
Blanka Čepická o transakčnej analýze
Vladislav Chvála a Lýda Trapková najmä o rodinnej terapii
Sharon Loeschen o Modeli Virginie Satirovej

Konferencia o počúvaní 2010

Počúvanie (nielen ušami) v KIP
Procesorientovaný prístup a aktívne počúvanie
Počúvanie v prístupe zameranom na človeka
Počúvanie v prístupe zameranom na človeka 2
Počúvanie...