Akreditovaný výcvik v koučovaní
so Sandrou Wilson MCC

Koučujete, alebo sa zaujímate o koučovanie?

Pracujete ako konzultanti, lektori, alebo v iných oblastiach ľudského rozvoja, či HR?

Ste supervízori, manažéri alebo poradcovia, ktorí si chcú rozšíriť portfólio vlastných zručností a kompetencií?

Máte záujem o medzinárodne akreditované vzdelávanie v organizačnom rozvoji a koučovaní
pod vedením svetoznámej lektorky?

Sandra Wilson MCC

Master Certified Coach
International Coach Federation

V Coachingplus sme sa po ôsmich rokoch od svojho založenia rozhodli pozvať na Slovensko certifikovanú transakčnú analytičku Sandru Wilson MCC, MProf, aby viedla špecializovaný výcvikový program v koučovaní jednotlivcov, tímov a organizácií.

Sandra Wilson pôsobila väčšinu svojho pracovného života v oblasti ľudských zdrojov a rozvoja organizácií. Dnes je Sandra hosťujúcou profesorkou na University of Strathclyde a na Open College, vedúcou Škótskeho centra rozvojovej transakčnej analýzy (Scottish Centre for Developmental Transactional Analysis) a riaditeľkou Medzinárodného centra firemného koučovania (International Centre for Business Coaching).

Diplom z firemného koučovania

Program je navrhnutý pre odborníkov, ktorí chcú rozvíjať svoje kompetencie ako koučovia vo firemnom kontexte. Úspešné ukončenie tohto programu znamená získanie Diplomu vo firemnom koučovaní (Diploma in Business Coaching). Program je v procese reakreditácie Medzinárodnou federáciou koučov (International Coach Federation). Absolventi programu sa budú môcť prihlásiť na akreditáciu v Medzinárodnej federácii koučov (International Coach Federation).

Program je unikátny tým, že prepája systémový prístup k organizáciám s psychodynamickým porozumením role a jednotlivca v nej. Opiera sa o teóriu a techniky transakčnej analýzy.

Prehľad obsahu programu

Jadrové moduly

Profesionálny rámec kouča

25. / 26. marec 2015

 • Procesný model koučovania
 • Budovanie vlastného rámca

Koučovanie z psychodynamickej perspektívy

28. / 29. apríl 2015

 • Pochopenie nevedomia a práca s ním

Kreatívne vedomie

19. / 20. máj 2015

 • Nevedomé vzorce
 • Obmedzujúce & posilňujúce vzorce

Autonómia & rozvoj

16. / 17. jún 2015

 • Podpora klientovho rastu

Kreativita v koučovaní

15. / 16. September 2015

 • Symbolická reprezentácia a využitie metafory

Alternatívne prístupy ku koučovaniu

13. / 14. Október 2015

 • Úvod do krátkeho koučovania zameraného na riešenie
 • Existenciálne koučovanie
 • Rozširovanie svojho rámca

Nevedomie v akcii

10. / 11. November 2015

 • Systémová perspektíva
 • Koučovanie & efektivita organizácie

Prenos a protiprenos

15. / 16. December 2015

 • Pochopenie psychodynamického procesu a náš vnútorný svet

Vypracovanie podporného etického kódexu a prezentácia rámca

9. / 10. február 2016

 • Etická prax
 • Rozvoj vlastnej podporujúcej etiky
 • Prezentácia rámca

Dodatočný modul Introduction to supervision

15. Marec 2016

Supervízia

 • Pochopenie & prezentácia v supervízii
 • Kritická reflektujúca prax
 • Účasť na supervíznej skupine

Metódy a techniky, ktoré využíva program Diplom z firemného koučovania


Učebné procesy

Hybridné učenie

Program výcviku je navrhnutý na základe premisy, že riešenia hybridného učenia sú dôležitou súčasťou učenia a rozvoja. Ústredné zložky programu umožňujú uskutočnenie tradičnej formy práce zoči-voči druhému človeku a práce mimo učebne, vrátane samoriadeného štúdia; pokračujúcich odborných rozvojových skupín, projektov koučovania v reálnom čase a supervízie.

Študenti navštevujú učebné moduly, ktoré poskytujú príležitosť stretnúť sa s učiteľmi a ostatnými žiakmi a vymieňať si informácie o svojej odbornej praxi, zúčastňovať sa na učebných činnostiach, počúvať prednášky o teórii a nadväzovať vzťahy s ostatnými študentmi v skupine. V čase medzi jednotlivými modulmi aplikujú svoje poznatky v praxi v projektoch koučovania v reálnom čase, stretnutiach s rovesníkmi a diskusiách o svojich poznatkoch a ich aplikácii do praxe a v aktivitách samoriadiaceho učenia sa, ako je štúdium odbornej literatúry a sebareflexia.

Výcvik bol ukončený.