Diplom z firemného koučovania

Koučujete, alebo sa zaujímate o koučovanie?

Pracujete ako konzultanti, lektori, alebo v iných oblastiach ľudského rozvoja, či HR?

Ste supervízori, manažéri alebo poradcovia, ktorí si chcú rozšíriť portfólio vlastných zručností a kompetencií?

Máte záujem o komplexné a medzinárodne akreditované vzdelávanie v organizačnom rozvoji a koučovaní?

Máme pre vás dobrú správu

V marci 2018 otvárame druhý beh výcviku firemného koučovania pod záštitou svetoznámej koučky.

Sandra Wilson MCC

Master Certified Coach
International Coach Federation

Program je navrhnutý pre odborníkov, ktorí chcú rozvíjať svoje kompetencie ako koučovia vo firemnom kontexte. Úspešné ukončenie tohto programu znamená získanie Diplomu vo firemnom koučovaní (Diploma in Business Coaching). Absolventi programu sa budú môcť prihlásiť na akreditáciu v Medzinárodnej federácii koučov (International Coach Federation).

Program je unikátny tým, že prepája systémový prístup k organizáciám s psychodynamickým porozumením role a jednotlivca v nej. Opiera sa o teóriu a techniky transakčnej analýzy.

Prehľad obsahu programu

Jadrové moduly

Profesionálny rámec kouča

 • Procesný model koučovania
 • Budovanie vlastného rámca

Koučovanie z psychodynamickej perspektívy

 • Pochopenie nevedomia a práca s ním

Kreatívne vedomie

 • Nevedomé vzorce
 • Obmedzujúce & posilňujúce vzorce

Autonómia & rozvoj

 • Podpora klientovho rastu

Kreativita v koučovaní

 • Symbolická reprezentácia a využitie metafory

Alternatívne prístupy ku koučovaniu

 • Úvod do krátkeho koučovania zameraného na riešenie
 • Existenciálne koučovanie
 • Rozširovanie svojho rámca

Nevedomie v akcii

 • Systémová perspektíva
 • Koučovanie & efektivita organizácie

Prenos a protiprenos

 • Pochopenie psychodynamického procesu a náš vnútorný svet

Vypracovanie podporného etického kódexu a prezentácia rámca

 • Etická prax
 • Rozvoj vlastnej podporujúcej etiky
 • Prezentácia rámca

Dodatočný modul Introduction to supervision

Supervízia

 • Pochopenie & prezentácia v supervízii
 • Kritická reflektujúca prax
 • Účasť na supervíznej skupine

Učebné procesy

Program výcviku je navrhnutý na základe hybridného učenia, ako dôležitej súčasti učenia a rozvoja. Ide o kombináciu tradičnej formy práce zoči-voči druhému človeku na tréningu a práce mimo učebne. Táto práca zahŕňa:

 • samoštúdium
 • individuálnu alebo skupinovú prácu s dedikovaným mentorom (akreditovaným koučom),
 • aktívnu účasť na tzv. CPD skupinách (čiže menších pracovných skupinách spolužiakov z kurzu vzájomne si vymieňajúcich vedomosti a skúsenosti),
 • vlastnú reflektívnu prax,
 • vykonávanie koučovania v reálnom čase,
 • supervíziu.

Metódy a techniky, ktoré využíva program Diplom z firemného koučovania


Kontakt

Mgr. Vladimír Hambálek
+421 905 323 201
vladimir@coachingplus.org