Pripravujeme

Výcvik v supervízii koučovania
a pomáhajúcich profesií

Supervízia predstavuje metódu profesionálneho rozvoja kvalifikujúcich sa a kvalifikovaných koučov/terapeutov/pomáhajúcich pracovníkov v kontexte ich praxe. Ponúka im príležitosť naučiť sa a rozvíjať sa cez reflexiu a dialóg a osobnostne a profesionálne rásť. Ponúka využiť podobné zdroje ako pomáhajúce profesie ponúkajú svojim klientom.

Štruktúra a obsah výcviku

Tento výcvikový kurz predstavuje osvedčené, vyskúšané a otestované teórie a celú škálu supervíznych modelov. Taktiež ponúka rozsiahle príležitosti precvičovania, reflexie a integrácie, je silne zážitkový.

Obsah pokrytý v programe zahŕňa

 • Čo je supervízia a ako súvisí s koučovaním a pomáhajúcimi profesiami
 • Model supervízie
 • Uzatváranie kontraktov
 • Pracovné aliancie a osobnostné typy
 • Dynamika vzťahov vrátane mocenských vzťahov
 • Stratégie a intervencie
 • Prenos a protiprenos
 • Štýly učenia a zručnosti spätnej väzby
 • Etické a právnické otázky
 • Firemné otázky a povedomie o organizačných procesoch
 • Riadenie diverzity (rozmanitosti)
 • Vyhodnotenie a reflexia
 • Udržiavanie supervízneho vzťahu
 • Supervízia jeden na jedného
 • Viacúrovňová supervízia
 • Skupinová supervízia
 • Interná supervízia

Kontakt

Mgr. Vladimír Hambálek
+421 905 323 201
vladimir@coachingplus.org