Supervízia v pomáhajúcich profesiách

26. mája 2022 – 10. novembra 2023

Prihláška

Coachingplus v roku 2019 otvorilo výcvik v supervízii (250 hodín) pre skúsených supervízorov a odborníkov z praxe psychoterapia, psychológia, koučovanie, mentorovanie, tréning a organizačné poradenstvo, pedagogika a sociálna práca. Ak ste supervízori, ktorí si chcú rozšíriť svoje portfólio, alebo ak ste praktici vyššie spomenutých odborov minimálne z 10 ročnou praxou, medzinárodne certifikovaný Coachingplus výcvik v supervízii vám pomôže nájsť skupinu kolegov, ktorí majú záujem o rozvoj supervízie a zlepšenie jej kvality na Slovensku. Výcvik je akreditovaný Ministerstvom školstva, spĺňa všetky zákonné podmienky na udelenie licencie budúcemu supervízorovi (zápis do zoznamu supervízorov) a zároveň je príležitosťou vytvoriť si vlastné supervízne portfólio a zlepšiť zručnosti v praktickej supervíznej práci s jednotlivcom, tímom aj organizáciou. Výcvik budú viesť skúsení, medzinárodne akreditovaní supervízori z Coachingplus a zároveň na ňom budú ako hostia participovať supervízori z rôznych aplikačných úrovní (z kontextu psychoterapie, poradenskej psychológie, koučovania, mentorovania a vzdelávania dospelých, organizačného rozvoja), viac info osobne.

Osnovy výcviku

Výcvik sme tentokrát rozvrhli na viac dvojdňových stretnutí (oproti pôvodným trojdňovkám), obsah a počet hodín zostáva zachovaný.

Termíny výcviku:

2022:

 • 26. - 27. 5.
 • 30. 6. - 1. 7.
 • 25. - 26. 8.
 • 29. - 30. 9.
 • 20. - 21. 10.
2023:
 • 26. - 27. 1.
 • 23. - 24. 2.
 • 23. - 24. 3.
 • 20. - 21. 4.
 • 18. - 19. 5.
 • 15. - 16. 6.
 • 21. - 22. 9.
 • 12. - 13. 10.
 • 9. - 10. 11.

PODMIENKOU VSTUPU DO VÝCVIKU JE ABSOLVOVANIE PRVÉHO VÝBEROVÉHO MODULU

Miesto konania: Dom Quo Vadis, Hurbanovo námestie, Bratislava – Staré Mesto
Čas konania: 9:00 – 17:00 oba dni. Registrácia účastníkov začína pol hodinu pred začiatkom výuky
Lektori: Mgr. Vladimír Hambálek, Mgr. Zuzana Zimová, PhDr. Ivan Valkovič, hostia
Cena: 120 eur jedno dvojdňové stretnutie
Počet prihlásených je obmedzený. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby.

Chcem vedieť ešte viac
Supervízia v pomáhajúcich profesiách

Bratislava, 26. mája 2022 – 10. novembra 2023
Titul, meno a priezvisko: *
Dátum narodenia: *
Adresa: *
Pracovisko:  
Pracovná pozícia:  
Adresa pracoviska:  
Vzdelanie/profesia: *
Telefónne číslo (mobil): *
Emailová adresa: *
* Súhlas dávam pre účely evidencie účastníkov workshopu, vystavenia certifikátu a osvedčenia za účasť na workshope, alebo absolvovanie akreditovaného vzdelávania Ministerstva školstva a Slovenskej komory psychológov a za účelom evidencie tohto certifikátu a osvedčenia. Coachingplus uchováva osobné údaje účastníkov pre účely kontroly Ministerstva školstva a Slovenskej komory psychológov na dobu neurčitú, alebo do doby obdržania žiadosti od účastníka/prihláseného o výmaz. Podľa článku 28 ods. 3 a nasl. nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.  
   
 Zrušiť  /  Odoslať prihlášku

Ak vám na emailovú adresu nepríde potvrdenie prihlášky do 2 pracovných dní,
prosíme vás o odoslanie prihlášky priamo na mihalkova@coachingplus.org