Ako byť mentor?

5. – 6. september 2024

Prihláška

Rozvoj praxe mentorovania

Cieľom tréningového programu „Ako byť mentor“ je integrácia predchádzajúcich pracovných a osobných skúsenosti s teoretickými koncepciami a kompetenciami mentorovania. Účastníci budú po jeho absolvovaní schopní viesť proces mentorovania takým spôsobom, aby efektívne rozvíjal vedomosti, schopnosti, zručnosti a postoje mentorovaného študenta. Zároveň si účastníci rozšíria svoje poznatky o teórii a rozvinú komunikačné zručnosti a metodiku potrebnú pre profesionálny rast v oblasti mentorovania. To pomôže obohatiť individuálny model praxe účastníka výcviku a bude viesť rozvoju profesionálnej identity mentora. Tréningový program obsahuje okrem interaktívneho vzdelávania aj hodiny supervízie pre frekventantov vzdelávania a príležitosti aplikovať svoje poznatky na množstvo pracovných kontextov.

Účastníci a lektori

Tento kurz je určený pre interných alebo externých koučov, trénerov, lektorov, konzultantov, supervízorov, ktorí si chcú rozšíriť kompetencie o mentorovanie, psychológov, poradcov, manažérov, pracovníkov oddelenia pre ľudské zdroje, ktorí sa stávajú mentormi pre kolegov a koordinujú či riadia rozvoj v organizáciách. Zároveň je vhodný aj pre vedúcich pracovníkov z radov dobrovoľníctva, verejného alebo súkromného sektora. Výcvik budú viesť lektori Mgr. Silvia Gallová, MCC a Mgr. Vladimír Hambálek. Supervízormi programu sú certifikovaní supervízori koučovania/mentorovania.

Ako sa program realizuje?

Tréningový program dodržuje princípy Kolbovho cyklu učenia sa dospelých – zážitok/experimentovanie, reflexia osobnej aj skupinovej skúsenosti, teória a prenos do praxe. Pracovať sa bude individuálne aj v skupine. Budete vedení k tomu, aby ste sa stali autonómnym študentom žiakom a zapojili sa do dialógu, ktorý vám pomôže reflektovať a rozvíjať myslenie, zručnosti a postoje efektívneho mentora. Budete mať prístup k vhodným zdrojom, mnohé z nich budú dostupné prostredníctvom virtuálneho prostredia. Učiť sa budete pomocou skupinovej diskusie, individuálneho koučovania a supervízie praxe, pracovných projektov, prípadových štúdií a skúseností lektorov, zážitkových aktivít.

Dátumy stretnutí

  • 5. – 6. september 2024
  • 7. – 8. október 2024
  • 11. – 12. november 2024
  • 9. – 10. december 2024
  • 23. – 24. január 2025

Miesto konania: Budova Luxor, Štúrova 3, 811 02 Bratislava
Čas konania: 1. deň od 9:00 do 17:00, 2. deň od 8:30 do 15:30
Cena: 1200 €

Chcem vedieť ešte viac


Ako byť mentor?

Bratislava, 5.september 2024 - 24. január 2025
Titul, meno a priezvisko: *
Pracovisko:  
Pracovná pozícia:  
Vzdelanie/profesia: *
Emailová adresa: *
* Súhlas dávam pre účely evidencie účastníkov workshopu, vystavenia certifikátu a osvedčenia za účasť na workshope, alebo absolvovanie akreditovaného vzdelávania Ministerstva školstva a Slovenskej komory psychológov a za účelom evidencie tohto certifikátu a osvedčenia. Coachingplus uchováva osobné údaje účastníkov pre účely kontroly Ministerstva školstva a Slovenskej komory psychológov na dobu neurčitú, alebo do doby obdržania žiadosti od účastníka/prihláseného o výmaz. Podľa článku 28 ods. 3 a nasl. nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.  
   
 Zrušiť  /  Odoslať prihlášku

Ak vám na emailovú adresu nepríde potvrdenie prihlášky do 2 pracovných dní,
prosíme vás o odoslanie prihlášky priamo na mihalkova@coachingplus.org