Supervízia motivačných rozhovorov

15. novembra 2023

9. apríla 2024

15. októbra 2024

Prihláška

Supervízia motivačných rozhovorov

Aplikujete motivačné rozhovory v praxi a chcete reflektovať svoj prípad v supervízii? Chcete prehĺbiť zručnosti empatie, afirmácie, sumarizácie a otvorených otázok? Chcete lepšie pochopiť v akej fáze zmeny sa nachádza váš klient a ako ho na ceste zmeny podporiť a posilniť? Alebo chcete vo vašej praxi viac žiť duch motivačných rozhovorov? Supervízny deň MI je vhodný pre všetkých absolventov tohto výcviku ale aj širšie, pre záujemcov/kyne o tému práca s motiváciou klientov. Lektori klasickí, Marta Špaleková, Ivan Valkovič a Vlado Hambálek.

Miesto konania: Bratislava, bude upresnené podľa počtu účastníkov
Čas konania: 9:00 – 17:00, registrácia účastníkov začína pol hodinu pred začiatkom výuky
Lektori: Mgr. Marta Špaleková, Mgr. Vladimír Hambálek, PhDr. Ivan Valkovič
Cena: 80 eur
Počet prihlásených je obmedzený. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby.

Chcem vedieť ešte viac

Kontakt

Zuzana Mihálková
+421 911 324 040
mihalkova@coachingplus.org


Supervízia motivačných rozhovorov

15. novembra 2023
Titul, meno a priezvisko: *
Pracovisko:  
Pracovná pozícia:  
Vzdelanie/profesia: *
Emailová adresa: *
Telefón: *
* Súhlas dávam pre účely evidencie účastníkov workshopu, vystavenia certifikátu a osvedčenia za účasť na workshope, alebo absolvovanie akreditovaného vzdelávania Ministerstva školstva a Slovenskej komory psychológov a za účelom evidencie tohto certifikátu a osvedčenia. Coachingplus uchováva osobné údaje účastníkov pre účely kontroly Ministerstva školstva a Slovenskej komory psychológov na dobu neurčitú, alebo do doby obdržania žiadosti od účastníka/prihláseného o výmaz. Podľa článku 28 ods. 3 a nasl. nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.  
   
 Zrušiť  /  Odoslať prihlášku

Ak vám na emailovú adresu nepríde potvrdenie prihlášky do 2 pracovných dní,
prosíme vás o odoslanie prihlášky priamo na mihalkova@coachingplus.org