Supervízia supervízie a mentorovania

18. – 19. apríla 2024

17. – 18. októbra 2024

Prihláška

Supervízia supervízie a mentorovania

Ak pracujete ako supervízorky, alebo mentorky, chceli by sme vás pozvať na supervízny deň, ktorý bude určený prípadovej supervízii vašej práce s klientmi/tímami, ktoré supervidujete alebo mentoruje, ako aj posilneniu vašej role supervízorky alebo mentorky.

Zámerom workshopu (supervízneho dňa) je výmena skúseností, reflexia praxe a zdieľanie dobrej praxe v oblasti supervízie a mentorovania.

Supervízny deň je venovaný všetkým supervízorom/kám, alebo mentorom/kám, ktorí absolvovali vzdelanie v danej oblasti a chcú ďalej rozvíjať svoje kompetencie a zručnosti. Prihlásiť sa môžu aj kolegyne/govia so záujmom o problematiku.

Miesto konania: Bratislava, bude upresnené podľa počtu účastníkov
Čas konania: 9:00 – 17:00, registrácia účastníkov začína pol hodinu pred začiatkom výuky
Facilitároti supervízneho dňa: Mgr. Vladimír Hambálek, Mgr. Silvia Gallová MCC
Cena: 135 eur
Počet prihlásených je obmedzený. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby.

Chcem vedieť ešte viac

Kontakt

Zuzana Mihálková
+421 911 324 040
mihalkova@coachingplus.org


Supervízia supervízie a mentorovania

Bratislava, 18. – 19. apríla 2024
Titul, meno a priezvisko: *
Pracovisko:  
Pracovná pozícia:  
Vzdelanie/profesia: *
Emailová adresa: *
Telefón: *
* Súhlas dávam pre účely evidencie účastníkov workshopu, vystavenia certifikátu a osvedčenia za účasť na workshope, alebo absolvovanie akreditovaného vzdelávania Ministerstva školstva a Slovenskej komory psychológov a za účelom evidencie tohto certifikátu a osvedčenia. Coachingplus uchováva osobné údaje účastníkov pre účely kontroly Ministerstva školstva a Slovenskej komory psychológov na dobu neurčitú, alebo do doby obdržania žiadosti od účastníka/prihláseného o výmaz. Podľa článku 28 ods. 3 a nasl. nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.  
   
 Zrušiť  /  Odoslať prihlášku

Ak vám na emailovú adresu nepríde potvrdenie prihlášky do 2 pracovných dní,
prosíme vás o odoslanie prihlášky priamo na mihalkova@coachingplus.org