Supervízia vzťahovej väzby

11. októbra 2023

10. apríla 2024

16. októbra 2024

Prihláška

Supervízia vzťahovej väzby

Ak vo svojej práci využívate myslenie alebo intervencie z okruhu teórie vzťahovej väzby a chcete nájsť priestor a skupinu, v ktorej budete reflektovať svoje prípady, alebo diskutovať o dobrej praxi, príďte sa pozrieť na náš supervízny deň. Ide o tradičné stretnutie frekventantov/tiek a absolventov/tiek našich výcvikov, webinárov, ale aj kolegov/gýň z iných výcvikov, ktorí hľadajú komunitu, ktorá sa aplikácii teórie attachmentu venuje, a v ktorej sa môžu obohacovať a rozvíjať. Ak teda pracujete s deťmi, rodinami, alebo dospelými a máte záujem o supervíziu u nás a nové info z oblasti (Zuzka Zimová, Vlado Hambálek a kolegovia/gyne), tešíme sa na stretnutie s vami.

Miesto konania: Bratislava, bude upresnené podľa počtu účastníkov
Čas konania: 9:00 – 17:00, registrácia účastníkov začína pol hodinu pred začiatkom výuky
Lektori: Mgr. Zuzana Zimová, Mgr. Vladimír Hambálek
Cena: 80 eur
Počet prihlásených je obmedzený. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby.

Chcem vedieť ešte viac

Kontakt

Zuzana Mihálková
+421 911 324 040
mihalkova@coachingplus.org


Supervízia vzťahovej väzby

Bratislava, 10. apríla 2024
Titul, meno a priezvisko: *
Pracovisko:  
Pracovná pozícia:  
Vzdelanie/profesia: *
Emailová adresa: *
Telefón: *
* Súhlas dávam pre účely evidencie účastníkov workshopu, vystavenia certifikátu a osvedčenia za účasť na workshope, alebo absolvovanie akreditovaného vzdelávania Ministerstva školstva a Slovenskej komory psychológov a za účelom evidencie tohto certifikátu a osvedčenia. Coachingplus uchováva osobné údaje účastníkov pre účely kontroly Ministerstva školstva a Slovenskej komory psychológov na dobu neurčitú, alebo do doby obdržania žiadosti od účastníka/prihláseného o výmaz. Podľa článku 28 ods. 3 a nasl. nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.  
   
 Zrušiť  /  Odoslať prihlášku

Ak vám na emailovú adresu nepríde potvrdenie prihlášky do 2 pracovných dní,
prosíme vás o odoslanie prihlášky priamo na mihalkova@coachingplus.org