Ako podporiť preberanie zodpovednosti

16. 9. 2020 / 18:00 – 19:00

Webinar umožní účastníkom preskúmať stratégie a prístupy, ktoré pomáhajú v tom, aby sme s klientmi, alebo kolegami vytvárali funkčné dohody o tom ako a na čom spoluoracovať, motivovali ich k spolupráci a posilnili v preberaní zodpovednosti za seba a zmeny ktoré sú potrebné.

Lektor: Vlado Hambálek
Cena: 25 eur
Cieľová skupina: odborná verejnosť
Webová aplikácia: ZOOM

Kontakt

Zuzana Mihálková
+421 911 324 040
mihalkova@coachingplus.org