Tímové koučovanie a supervízia tímov

Julie Hay TSTA (COPE) je vzdelávajúca a supervízna transakčná analytička v organizačnej, psychoterapeutickej a edukačnej TA juliehay.org - má viac ako 40 rokov praxe ako kouč, poradca, psychoterapeut, lektor a supervízor.

Autorka mnohých článkov, kníh a príručiek na tému manažérske kompetencie a zručnosti, akčné vzdelávanie, skupinová dynamika, poradenstvo, mentoring a zmena korporátnej kultúry. Pred založením vlastnej spoločnosti pôsobila aj v spoločnostiach British Airways, štátnej správe Veľkej Británie, a i. Lektorsky pôsobí aj pôsobila v mnohých krajinách Európy a sveta (Nový Zéland, Írsko, Holandsko, India, Rumunsko, Turecko, Litva, Veľká Británia, Slovinsko, Poľko, Rusko...). Knižne jej vyšli Transformational Mentoring (McGraw-Hill 1995, Sherwood 1999, 2nd ed in press) Reflective Practice and Supervision for Coaches (Open University Press 2007) and Transactional Analysis for Coaches (Sherwood, in press).

Kontakt

Zuzana Mihálková
+421 911 324 040
mihalkova@coachingplus.org