Moc a bezmoc

12. 8. 2020 / 18:00 – 19:30

Na svojich pracovných pozíciách sa často cítime bezmocní. Niekedy voči systému, nadriadeným, inokedy voči klientom, témam, s ktorými prichádzajú. V čase, ktorý spolu strávime na online vzdelávaní sa pozrieme na to, prečo sa cítime bezmocní, čo by nás mohlo "zmocniť" a ako to môžeme nájsť.

Lektorka: Zuzana Zimová
Cena: 25 eur
Cieľová skupina: odborná verejnosť
Webová aplikácia: ZOOM

Kontakt

Zuzana Mihálková
+421 911 324 040
mihalkova@coachingplus.org