Pomáhajúci vzťah a vzťahová väzba

Pripravili sme pre vás online interaktívny webinár k téme špecifiká pomáhajúceho vzťahu z perspektívy vzťahovej väzby. Dve jeden a polhodinové stretnutia budú facilitovať Zuzka Zimová a Vlado Hambálek.

Oba webináre budú prebiehať interaktívnou formou a ako metódy práce použijeme kazuistiky, video ukážky, reflexie a diskusiu. Z Vašej strany nie je nutná žiadna príprava vopred, čo sa týka technológie, stačí mať internetové pripojenie. Pozvánku pre prihlásenie sa do webinára vám pošleme mailom dva dni vopred a v daný termín sa potom pripojíte cez online platformu Zoom, do ktorej budete prizvaní, podľa inštrukcií.

Obsah online stretnutí

  • Dynamika vzťahovej väzby v dospelosti a jej vplyv na pomáhajúci vzťah
  • Sebaregulácia, dyadiká regulácia afektu a kontakt medzi pomáhajúci a jeho klientom
  • Zvládanie rôznych afektívnych a emocionálnych stavov v pomáhajúcom vzťahu s klientmi s rôznym typom vzťahovej väzby
  • Pomáhajúci vzťah a vzťahová väzba pri práci s deťmi a adolescentmi

Cena

  • Cena za oba dni je 35 eur

Kontakt

Zuzana Mihálková
+421 911 324 040
mihalkova@coachingplus.org