Strach a zahanbenie v supervízii

9. júl 2020 / 18:00 – 19:30

Zažili ste niekedy v supervízii nepríjemné pocity? Zažili ste niekedy úzkosť alebo pocit hanby? Čo ako supervidovaní potrebujeme, aby sme sa so supervízorom/kou cítili bezpečne no zároveň boli dostatočne otvorení diskusii aj o nepríjemných témach? Čo ako supervízor/ki potrebujeme aby sme vedeli vytvoriť bezpečné prostredie pre supervidovaných, všímali si ich emocionálne reakcie a dokázali na ne efektívne reagovať? Ako využívať podpornú, ale aj formatívnu a normatívnu stránku supervízneho procesu tak, aby z nich supervidovaný aj jeho klienti benefitovali? Aj na tieto otázky dostanete odpovede na online interaktívnom webinári, na ktorý sa Coachingplus srdečne pozýva.

Lektor Vlado Hambálek a hosť Coachingplus.

Tešíme sa na pokračujúce virtuálne stretnutia.

Cena

  • Cena je 25 eur

Kontakt

Zuzana Mihálková
+421 911 324 040
mihalkova@coachingplus.org