Supervízny workshop Motivačných rozhovorov

4. – 5. február 2021

Prihláška

Zámerom workshopu je prehĺbiť si vedomosti, zručnosti a základné postoje motivačných rozhovorov a supervidovať poradenskú/terapeutickú prax.

Ciele workshopu

Na konci workshopu by mali účastníci:

  • prehĺbené zručnosti motivačných rozhovorov (otvorené otázky, afirmatívne výroky, reflexie, sumarizácie)
  • jasný obrázok o spôsoboch a stratégiach, ktoré rozvíjajú u klienta jazyk zmeny (túžba, schopnosti, potreby, zodpovednosť, akcia, záväzok, kroky)
  • supervidované nahrávky svojej praxe, zážitok ukážok MI práce a supervízie v reálnom čase
  • uchopené špecifiká diagnostiky rôznych štádií zmeny podľa MI a transteoretického modelu
  • rozvinuté špecifiká intervencií v každom štádiu

Workshop je vhodný pre všetkých, ktorí absolvovali aspoň základný kurz v motivačných rozhovoroch, alebo 6 dňový tréning, alebo boli frekventanti nášho výcviku IPMZ.
V prípade že sa chcete o motivačných rozhovoroch dozvedieť viac, môžete si pozrieť aj sériu videí so Zuzkou Zimovou a Martou Špalekovou.

Lektori: Mgr. Marta Špaleková a ďalší kolegovia Coachingplus
Miesto konania: Dom Quo Vadis, Hurbanovo námestie, Bratislava
Čas konania: 1. deň 9:00 – 17:00 a 2. deň 8:30 – 15:30
Cena: 115 eur

Chcem vedieť ešte viac
Supervízny workshop Motivačných rozhovorov

Bratislava, 4. – 5. február 2021
Titul, meno a priezvisko: *
Dátum narodenia: *
Adresa: *
Pracovisko:  
Pracovná pozícia:  
Adresa pracoviska:  
Vzdelanie/profesia: *
Telefónne číslo (mobil): *
Emailová adresa: *
* Súhlas dávam pre účely evidencie účastníkov workshopu, vystavenia certifikátu a osvedčenia za účasť na workshope, alebo absolvovanie akreditovaného vzdelávania Ministerstva školstva a Slovenskej komory psychológov a za účelom evidencie tohto certifikátu a osvedčenia. Coachingplus uchováva osobné údaje účastníkov pre účely kontroly Ministerstva školstva a Slovenskej komory psychológov na dobu neurčitú, alebo do doby obdržania žiadosti od účastníka/prihláseného o výmaz. Podľa článku 28 ods. 3 a nasl. nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.  
   
 Zrušiť  /  Odoslať prihlášku

Ak vám na emailovú adresu nepríde potvrdenie prihlášky do 2 pracovných dní,
prosíme vás o odoslanie prihlášky priamo na mihalkova@coachingplus.org