TÍMOVÝ KOUČING V NOVEJ OGRANIZAČNEJ KRAJINE / TEAMCOACHING IN THE NEW ORGANISATIONAL LANDSCAPE

5. - 6. december od 9:00 do 17:00

Masterclass so Sandrou Wilson MCC

Prihláška

Tímové koučovanie v postcovidovej dobe? Ako sa zmenilo a čo sa musíme naučiť? Ako sa zmenili tímy, ich fungovanie a spolupráca? Aké nároky to kladie na organizácie a ľudí, ktorí v organizačnom rozvoji pracujú? Čím je špecifické a aké výzvy na kouča kladie tímové koučovanie v postcovidovej dobe, v súčasnosti? O všetkých týchto otázkach budeme v decembri diskutovať spolu so Sandrou Wilson MCC. Masterclass bude kombináciou zážitkových aktivít, teórie, reflexie praxe a ponúkne aj možnosť supervízie vašich prípadov (nielen) tímového koučovania. Oba dni budú tlmočené a účastníci dostanú materiály k téme. Ďalšie info (napr. o ICF kreditoch, cene dvoch dni) dodáme čoskoro. Registrujte sa však už teraz.

Kto je Dr. Sandra Wilson, MCC?

Dr. Sandra Wilson, MProf, MA, BA, MCC

Master Certified Coach
International Coach Federation

Sandra Wilson pracuje viac ako 20 rokov ako koučka na národnej a medzinárodnej úrovni s rôznymi skupinami klientov. Je certifikovanou koučkou na majstrovskej úrovni podľa ICF certifikácie, supervízorka koučovania akreditovaná Asociáciou supervízorov koučovania (Association of Coaching Supervisors), mentorka ICF programov koučovania a má profesionálny doktorát v ktorom skúmala vplyv nevedomia kouča na proces koučovania. Momentálne vedie tím trénerov, koučov, mentorov a supervízorov v spoločnosti The International Centre for Business Coaching. Už niekoľko rokov spolupracuje s Coachingplus, na Slovensku realizovala výcvik mimo iné aj v supervízii koučovania a dlhodobý tréningový program v tímovom koučovaní. Špecializuje sa na systematické zavádzanie koučingu do organizácií. Okrem toho je aj tréningovou a supervidujúcou transakčnou analytičkou pre oblasť organizácií.

Miesto konania: Bratislava (závisí od počtu prihlásených)
Čas konania: 09:00 – 17:00 oba dni
Lektorka masterclass: Dr. Sandra Wilson, MProf, MA, BA, MCC (Master Certified Coach International Coach Federation)
Cena: 380 eur. Cena zahŕňa okrem výučby aj preložené tréningové materiály a drobné občerstvenie.

Chcem vedieť ešte viac

Kontakt

Zuzana Mihálková
+421 911 324 040
mihalkova@coachingplus.org


Tímový koučing v novej ogranizačnej krajine

Titul, meno a priezvisko: *
Pracovisko:  
Pracovná pozícia:  
Vzdelanie/profesia: *
Telefónne číslo (mobil): *
Emailová adresa: *
* Súhlas dávam pre účely evidencie účastníkov workshopu, vystavenia certifikátu a osvedčenia za účasť na workshope, alebo absolvovanie akreditovaného vzdelávania Ministerstva školstva a Slovenskej komory psychológov a za účelom evidencie tohto certifikátu a osvedčenia. Coachingplus uchováva osobné údaje účastníkov pre účely kontroly Ministerstva školstva a Slovenskej komory psychológov na dobu neurčitú, alebo do doby obdržania žiadosti od účastníka/prihláseného o výmaz. Podľa článku 28 ods. 3 a nasl. nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.  
   
 Zrušiť  /  Odoslať prihlášku

Ak vám na emailovú adresu nepríde potvrdenie prihlášky do 2 pracovných dní,
prosíme vás o odoslanie prihlášky priamo na mihalkova@coachingplus.org