Tímové koučovanie v postpandemických časoch
Supervízia tímového koučovania

2. a 3. november 2023

Masterclass so Sandrou Wilson MCC

Prihláška

Tímové koučovanie v postpandemických časoch

Na tomto Masterclass budeme explorovať, ako sa tímové koučovanie mení v postpandemických časoch. Najnovší výskum, ktorý uskutočnila autorka, ukazuje, že tímová dynamika a interpersonálne vzťahy boli významne ovplyvnené zmenami pracovných vzorcov vyplývajúcich z pandémie. Tímy trpeli nedostatkom možností, aby členovia tímu spracovali svoje zážitky za posledné dva roky a vzťahy v mnohých tímoch sa rozbili.

Na tomto sedení prednesie autorka prípadovú štúdiu, ktorá demonštruje vplyv pandémie na výkonný tím, čo si po pandémii nevyhradil čas na jej reflexiu, reštrukturalizáciu a nápravu vzťahov. Budeme skúmať koncepciu organizačnej inteligencie prostredníctvom prerámcovania vzťahov a uvažovania o tom, čo znamená pracovať ako tímový kouč s použitím vzťahového prístupu, ktorý sa opiera o sociálne i nevedomé konštrukty.

Účastníci budú mať možnosť explorovať, čo to znamená pre rozvoj ich praxe a ako pracujú v úlohe tímového kouča.

Supervízia tímového koučovania

Supervízia je vývinový proces a základ, na ktorom stojí profesionálny rozvoj. Supervízia poskytuje chránený, bezpečný a reflexný priestor na exploráciu našej práce. To je dôležité preto, že všetci máme slepé škvrny, hluché miesta a nemé miesta bez ohľadu na to, nakoľko sme kompetentní a skúsení.

Účastníci tohto sedenia sa dozvedia o prístupe „Sedem rozhovorov koučovania” (Clutterbuck, 2007). V úvode tejto koncepcie sa zoznámia s využitím modelu ako prostriedku na dekonštruovanie koučovacieho dialógu s cieľom identifikácie, kedy je dialóg najefektívnejší a kedy je najmenej efektívny, čo koučom pomôže lepšie si uvedomovať, čo sa deje v ich vlastnej mysli a v mysli klientov (a v menšom rozsahu aj to, čo sa udialo v priestore medzi tým). Účastníci budú môcť využiť supervíziu, aby si zažili prácu s týmto modelom.

Tímoví koučovia sa môžu zapojiť do supervízneho procesu so Sandrou Wilson, aby pouvažovali o svojej profesionálne praxi s ohľadom na:

  • Zvyšovanie psychologického uvedomovania
  • Získanie hlbšieho pochopenia
  • Zváženie vzťahu s členmi tímu v rámci spoločne vytváraného procesu
  • Pochopenie významu nevedomia, aby si vybudovali nový a autentický vzťah
  • Pouvažovanie o svojej práci ako o mnohostrannej psychológii

Miesto konania: Budova Luxor,Štúrova 3, 811 02 Bratislava (závisí od počtu prihlásených)
Čas konania: 09:00 – 17:00 oba dni
Lektorka masterclass: Dr Sandra Wilson, MProf, MA, BA, MCC, TSTA (O) (Teaching and Supervising Transactional Analyst – Organizational)
Cena: 380 eur. V cene sú zahrnuté preložené tréningové materiály.

Kto je Dr. Sandra Wilson, MCC?

Dr. Sandra Wilson, MProf, MA, BA, MCC

Master Certified Coach
International Coach Federation

Sandra Wilson pracuje viac ako 20 rokov ako koučka na národnej a medzinárodnej úrovni s rôznymi skupinami klientov. Je certifikovanou koučkou na majstrovskej úrovni podľa ICF certifikácie, supervízorka koučovania akreditovaná Asociáciou supervízorov koučovania (Association of Coaching Supervisors), mentorka ICF programov koučovania a má profesionálny doktorát v ktorom skúmala vplyv nevedomia kouča na proces koučovania. Momentálne vedie tím trénerov, koučov, mentorov a supervízorov v spoločnosti The International Centre for Business Coaching. Už niekoľko rokov spolupracuje s Coachingplus, na Slovensku realizovala výcvik mimo iné aj v supervízii koučovania a dlhodobý tréningový program v tímovom koučovaní. Špecializuje sa na systematické zavádzanie koučingu do organizácií. Okrem toho je aj tréningovou a supervidujúcou transakčnou analytičkou pre oblasť organizácií.

Chcem vedieť ešte viac

Kontakt

Zuzana Mihálková
+421 911 324 040
mihalkova@coachingplus.org


Tímové koučovanie v postpandemických časoch / Supervízia tímového koučovania

Bratislava, 2. a 3. november 2023
Titul, meno a priezvisko: *
Pracovisko:  
Pracovná pozícia:  
Vzdelanie/profesia: *
Emailová adresa: *
* Súhlas dávam pre účely evidencie účastníkov workshopu, vystavenia certifikátu a osvedčenia za účasť na workshope, alebo absolvovanie akreditovaného vzdelávania Ministerstva školstva a Slovenskej komory psychológov a za účelom evidencie tohto certifikátu a osvedčenia. Coachingplus uchováva osobné údaje účastníkov pre účely kontroly Ministerstva školstva a Slovenskej komory psychológov na dobu neurčitú, alebo do doby obdržania žiadosti od účastníka/prihláseného o výmaz. Podľa článku 28 ods. 3 a nasl. nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.  
   
 Zrušiť  /  Odoslať prihlášku

Ak vám na emailovú adresu nepríde potvrdenie prihlášky do 2 pracovných dní,
prosíme vás o odoslanie prihlášky priamo na mihalkova@coachingplus.org