Workshopy pre verejnosť a kluby

Práca s rodinou a vzťahová väzba


FEBRUÁR


13.


Bratislava

10-modulový tréningový program

13. február 2020 – 4. jún 2021

Miesto konania: Bratislava
Čas konania: od 9:00 do 17:00 / od 8:30 do 15:30

Viac informácií a prihláška


Ako byť mentor?


SEPTEMBER


10.


Bratislava

Tréningový kurz pozostávajúci zo štyroch modulov

10. september 2020 – 15. január 2021

Miesto konania: Bratislava
Čas konania: od 9:00 do 17:00

Viac informácií a prihláška

Supervízny workshop Motivačných rozhovorov


SEPTEMBER


29.


Bratislava

29. – 30. september 2020 /presúva sa na január 2021

Miesto konania: Bratislava
Čas konania: od 9:00 do 17:00 / od 8:30 do 15:30

Viac informácií a prihláška


Práca s párom a rodinou


OKTÓBER


26.


Bratislava

Práca s párom a rodinou I.

26. – 27. október 2020

Miesto konania: Bratislava

Viac informácií a prihláška

DECEMBER


14.


Bratislava

Práca s párom a rodinou II.

14. – 15. december 2020

Miesto konania: Bratislava

Viac informácií a prihláška


Postmoderné, kritické a feministické prístupy v praxi pomáhajúcich profesií


NOVEMBER


12.


Bratislava

12. – 13. november 2020

Miesto konania: Bratislava

Viac informácií a prihláška


Supervízia a mentorovanie koučov


DECEMBER


1.


Bratislava

Masterclass so Sandrou Wilson MCC

1. – 2. december 2020

Miesto konania: Bratislava

Viac informácií a prihláška


Pomoc a vzťah – Dynamika vzťahovej väzby v pomáhajúcich profesiách


JÚN


1.


Bratislava

Workshop s Unou McCluskey

1. – 2. jún 2021

Miesto konania: Bratislava

Viac informácií a prihláška