Super-Vízia - Neviete čo neviete!

22. október 2021, od 10:00 do 12:00 hod. cez ZOOM.

Julie Hayová na tomto webinári uvedie niekoľko pracovných rámcov, ktoré majú za cieľ pomôcť vám pochopiť proces supervízie a získať z nej maximálny úžitok. Julie je presvedčená, že supervízia pomáha supervidovanému rozvíjať super-víziu – s pomlčkou uprostred, čo zdôrazňuje, že supervidovaný získa meta perspektívu, teda nadhľad na svoju prácu; nejde teda o to, aby bol supervízor expertom na klientov, ktorých nikdy priamo nestretol. Tento prístup k supervízii rozvíja sebauvedomovanie a podporuje rozvoj zručností, ktoré supervízorom či koučom umožňujú analyzovať profesionálne interakcie v procese pokračujúceho profesionálneho rozvoja.

Témy na webinári sa budú týkať kontraktovania supervízie, povahy prenosu a jeho nevýhody a výhody, a modelu pomáhania iným ľuďom pri prekonávaní ich nedostatku uvedomovania si toho, čo sa naozaj deje. To sú idey, ktoré možno využiť v koučovaní a, čo je ešte dôležitejšie, v supervízii, rovesníckej supervízii a seba-supervízii.

Kto je Julie Hay

Julie Hay MPhil, MSc, TSTA je medzinárodne akreditovaná Teaching & Supervising Transactional Analytička vo všetkých štyroch aplikačných oblastiach – poradenskej, organizačnej, psychoterapeutickej a vzdelávacej. Neustále vedie výcviky TA, medzinárodné v anglickom jazyku a s tlmočením do čínštiny a ruštiny. Vydáva časopis International Journal of Transactional Analysis Research & Practice (ijtarp.org – voľný prístup), bola prezidentkou International and European TA Associations, riadi International Centre for TA Qualifications (www.ictaq.org) a nedávno založila World Online TA Association (wotaa.org).

Julie je medzinárodne licencovaná trénerka NLP (Richard Bandler), jedna z piatich zakladateľov a bývalá prezidentka European Mentoring & Coaching Council, AOCS Special Adviser for Transactional Analysis, skúsená konzultantka poskytujúca koučovacie a mentorovacie služby organizáciám a jednotlivcom. Napísala knihu Reflective Practice and Supervision for Coaches, ktorá vyšla v Open University Press v roku 2007. Jej publikácie, medzi ktoré patria súbory a nahrávky ako aj knihy a články sa týkajú mentoringu, transakčnej analýzy, NLP a assessment & development centier.

Julie už mnoho rokov vedie aj on-line workshopy a výcviky. Rada ich robí interaktívnym spôsobom, takže obrazovka nebude zaplnená Powerpointom – všetci sa uvidíme a budeme sa môcť rozprávať. Učebné materiály, ako aj zoznamy literatúry budú zaslané emailom pred alebo po sedení.

Ak sa chcete prihlásiť, napíšte email na mihalkova@coachingplus.org, aby sme vám poslali platobné informácie a pred začiatkom webinára prihlasovací link na ZOOM.

Cena webinára je 79 Eur.

Kontakt

Zuzana Mihálková
+421 911 324 040
mihalkova@coachingplus.org