Videá

Všetky naše videá, ktoré pravidelne dopĺňame

Newsletter

jún 2024 Čo je to organizačný rozvoj (VI.)
Čo je to organizačný rozvoj (časť šiesta: Weisbordova diagnostika)
Inšpirácia pre prax - Situácia - myšlienky – dôsledky
Hry a aktivity - Aktivity zamerané na podporu všímavosti
máj 2024 Čo je to organizačný rozvoj (V.)
Čo je to organizačný rozvoj (časť piata – McKinseyho diagnostika)
Inšpirácia pre prax - Sedem rozhovorov
Hry a aktivity - Učíš ma
apríl 2024 Čo je to organizačný rozvoj (IV.)
Čo je to organizačný rozvoj (časť štvrtá – manažment zmien)
Inšpirácia pre prax - Nacvičujte, kontrolujte, opakujte...
Hry a aktivity
marec 2024 Čo je to organizačný rozvoj (III.)
Čo je to organizačný rozvoj (časť tretia – organizačná kultúra)
Inšpirácia pre prax - Reflexívne písanie
Hry a aktivity - Práca so scenármi
február 2024Čo je to organizačný rozvoj (časť druhá)
Čo je to organizačný rozvoj (časť druhá)
Inšpirácia pre prax - Reflexia prostredníctvom akčného výskumu
Hry a aktivity - Večierok úzkostí
január 2024Čo je to organizačný rozvoj (časť prvá)
Čo je to organizačný rozvoj (časť prvá)
Inšpirácia pre prax - Metafora magickej krabice
Hry a aktivity - Ako lepšie spoznať ľudí v tíme
december 2023 Model reflexívnej tímovej práce zameranej na riešenie
Model reflexívnej tímovej práce cez O.A.S.I.S.
Inšpirácia pre prax - Mentorovanie koučovania
Hry a aktivity - Zrkadlo kvality zamerané na riešenie
november 2023 Zručnosti mentorovania
Zručnosti mentorovania
Inšpirácia pre prax - Supervízna aktivita „Spriatelenie sa s vnútorným kritikom“
Hry a aktivity - Vytváranie psychologického bezpečia v tíme
október 2023 O psychologickom bezpečí
Ešte raz (a asi nie naposledy) o psychologickom bezpečí
Inšpirácia pre prax - Supervízna aktivita „Oblasť záujmu“
Hry a aktivity - „Safe Zone Challenge"
september 2023 Supervízia a jej rôzne podoby
Supervízia a jej rôzne podoby
Inšpirácia pre prax - Supervízna aktivita „Keep it real“
Hry a aktivity - Stratégie otvárania ťažkého rozhovoru v súlade s MI
august 2023 Riešenie konfliktov v prístupe zameranom na riešenie
Riešenie konfliktov v prístupe zameranom na riešenie
Inšpirácia pre prax - Som súčasťou systému
Hry a aktivity - Ponuka obavy, ktorú má pomáhajúci
júl 2023 Psychologické bezpečie
Koncept pre prax – Psychologické bezpečie
Inšpirácia pre prax - Supervízne akvárium
Hry a aktivity - Motivačné rozhovory: techniky reagovania na odpor
jún 2023 Kroky k úspechu
Koncept pre prax – Kroky k úspechu
Inšpirácia pre prax - NLP supervízna aktivita
Posilňovanie reči zmeny: Lov na zmeny
máj 2023 O rozvodovej mediácii
Rozhovor (nielen) o rozvodovej mediácii s Chipom Roseom
Skúmanie klienta pomocou jasného/čistého jazyka
Ťažký klient
apríl 2023 O supervízii a systémovom koučovaní
Rozhovor s Eve Turnerovou o supervízii a systémovom koučovaní
Inšpirácia pre prax - Skúmanie hraníc
Hry a aktivity - Prehlbovanie reflexií
marec 2023 Rozhovor so Susan Warren Warshowovou
Rozhovor so Susan Warren Warshowovou o dynamickej, na emócie zameranej terapii (DEFT)
Inšpirácia pre prax - Formovanie reflexií
Hry a aktivity - Rozvoj odvahy: pomenovávanie slonov v miestnosti
február 2023 Rozhovor so Stanom Tatkinom
Rozhovor so Stanom Tatkinom o psychobiologickom prístupe k párovej terapii
Inšpirácia pre prax - Spájanie bodov (momentov) v rozhovore
Hry a aktivity - Simulačné hry
január 2023 Rozhovor s Bobom Garveyom
Rozhovor s Bobom Garveyom o mentorovaní a koučovaní
Inšpirácia pre prax - Cvičenia k téme Motivačné rozhovory / Zmena zatvorenej otázky na otvorenú
Hry a aktivity - Simulačné hry so zabudovanými hádankami
december 2022 Rozhovor s Georginou Woudstra
Rozhovor s Georginou Woudstra o tímovom koučovaní
Inšpirácia pre prax - Cvičenie v kruhoch
Hry a aktivity - Cvičenie spoločný základ / Cvičenie o zážitku práce v tíme
november 2022 Rozhovor s Laurencom Hellerom
Rozhovor o práci s traumou s Laurencom Hellerom
Inšpirácia pre prax - Dotazník pred workshopom/tréningom, Nácvik zázračnej otázky
Hry a aktivity - Identifikovanie silných stránok, Škálovanie v praxi
október 2022 Rozhovor so Simonom Westernom
Rozhovor so Simonom Westernom o psychoanalytických perspektívach v koučovaní
Inšpirácia pre prax - hodnotenie spokojnosti života
Hry a aktivity - jeden deň v živote
september 2022 Rozhovor s Berniem Mayerom
Rozhovor s Berniem Mayerom o paradoxoch riešenia konfliktov a mediácie
Inšpirácia pre prax - práca s vtieravými myšlienkami
Hry a aktivity - Farebná hra zameraná na riešenie
august 2022 Rozhovor s Robertom W. Resnickom
Rozhovor s Robertom W. Resnickom o geštalt terapii
Inšpirácia pre prax - aké techniky možno využiť pri práci s traumou
Hry a aktivity - Domino zamerané na riešenie (autor je Tomasz Switek) / Citovateľné citáty (autorkou je Brenda Zalterová)
júl 2022 Rozhovor s Corneliou Elbrechtovou
Rozhovor s Corneliou Elbrechtovou o senzomotorickej arteterapii
Inšpirácia pre prax - Ako poraziť monštrum na pleci, ktoré hovorí ‘Keby som len… ’ (kapitola z knihy Johna Hendena)
Hry a aktivity - Interaktívne rozprávanie príbehu (storytelling)
jún 2022 Rozhovor s Monicou Hanawayovou
Rozhovor s Monicou Hanawayovou o existenciálnej fenomenológii v koučovaní
Inšpirácia pre prax - Ako zaobchádzať s neželanými myšlienkami (kapitola z knihy Johna Hendena)
Hry a aktivity - Cvičenie o otázkach
máj 2022 Rozhovor s Robinom Shohetom
Rozhovor s Robinom Shohetom o supervízii
Inšpirácia pre prax - Práca s flashbackmi (nielen v trauma terapii)
Hry a aktivity - Aktivity zamerané na rozvoj aktívneho počúvania
apríl 2022 Psychoterapia s utečencami
Psychoterapia s utečencami - stanovisko Európskej asociácie pre psychoterapiu
Inšpirácia pre prax - Pravdivá diskusia
Hry a aktivity - Otázky pri otvorení
marec 2022 Rozhovor s Evanom Georgeom a Johnom Hendenom
Rozhovor s Evanom Georgeom a Johnom Hendenom o prístupe zameranom na riešenie
Inšpirácia pre prax - Supervízny e-mail z budúcnosti
Hry a aktivity - na riešenie zamerané koučovanie, kde sú koučom členovia tímu
február 2022 Rozhovor s Davidom Kantorom
Rozhovor s Davidom Kantorom o štrukturálnej dynamike v tímoch
Inšpirácia pre prax - Skupinová supervízia zameraná na problém
Hry a aktivity - kooperatívne učenie, učenie sa zážitkom, na základe problému, interdisciplinárne, transdisciplinárne a transformačné učenie sa
január 2022 Rozhovor s Kerrie Dormanovou a Kim Govingovou
Rozhovor o mentorovaní s Kerrie Dormanovou a Kim Govingovou
Inšpirácia pre prax - Pred supervíziou
Hry a aktivity - akčné (aktívne) učenie, na žiaka zamerané učenie sa, reflexívne učenie sa
december 2021Rozhovor s Amandou Reynoldsovou
Rozhovor s Amandou Reynoldsovou o mediácii na pracovisku
Inšpirácia pre prax - Techniky rolovej analýzy
Hry a aktivity - 9 dimenzií – aktivita na teambuilding
november 2021Rozhovor s Lisbeth Marcherovou (2. časť)
Rozhovor s Lisbeth Marcherovou: Umenie sledovať štruktúru — skúmanie koreňov Bodynamického systému.
Inšpirácia pre prax - Prehlbovanie reflexie
Hry a aktivity - Zmysel/účel tímu a kultúra v tíme
október 2021Rozhovor s Lisbeth Marcherovou
Rozhovor s Lisbeth Marcherovou o vzájomnom spojení a telesných zdrojoch
Inšpirácia pre prax - Model APD - autorita, prítomnosť, dopad (eklektický pohľad na supervíziu)
Hry a aktivity - Tímové plátno
september 2021Rozhovor s Julie Hayovou o transakčnej analýze
Rozhovor s Julie Hayovou. Vitalizácia teórie: rozhovory o transakčnej analýze
Inšpirácia pre prax - Aktivita k supervízii
august 2021Rozhovor Lawrenca Rubina s Jessicou Stoneovou
Rozhovor Lawrenca Rubina s Jessicou Stoneovou o terapii hrou vo virtuálnom prostredí
Inšpirácia pre prax - Kolbov cyklus v skupinovej supervízii
Hry a aktivity - Kresba domu
júl 2021Rozhovor s Timom Sladeom a Carou Northovou o mýtoch vo vzdelávaní
Rozhovor s Timom Sladeom a Carou Northovou o bežných mýtoch o vzdelávaní a rozvoji
Inšpirácia pre prax - Supervízia a pocity
Hry a aktivity - kompetenčný model tímového koučovania
jún 2021Rozhovor s Bobom Prentissom o zásadných rozhovoroch
Otázky o zásadných rozhovoroch - Ako efektívne diskutovať o tom, na čom najviac záleží. Odpovedá Bob Prentiss.
Inšpirácia pre prax - Zámery a intervencie
Hry a aktivity - Model 4 hráčov
máj 2021Rozhovor Davida Clutterbaga s Alison Hodge o tímovom koučovaní
Inšpirácia pre prax - Rozmýšľanie v pároch (technika Lindy Aspeyovej)
Hry a aktivity - 1-2-4-všetci
apríl 2021Rozhovor s Ellyn Baderovou a Petrom Pearsonom o párovej terapii
Inšpirácia pre prax - Reflexívne písanie od Liz Fordovej
Hry a aktivity - Cvičenie 1. Súčasný najsilnejší dojem / Cvičenie 2. Spätná väzba: Oceňujem...
/ Cvičenie 3. Spätná väzba – štart, stop, pokračovanie


marec 2021Rozhovor s Alanom Abbasom o intenzívnej krátkodobej dynamickej psychoterapii
Inšpirácia pre prax - Cvičenie na identifikáciu spúšťačov / Cvičenie rozvoja nových možností a plánov
Hry a aktivity - Obzretie sa za budúcnosťou
február 2021Rozhovor s Georgesom Wollantsom o telesnosti v situácii koučovania
Inšpirácia pre prax - Dotazník úrovní supervidovaného
Hry a aktivity - Rolové hry a techniky zásadných rozhovorov
január 2021Rozhovor s Philipom Guerinom o boweniánskej rodinnej terapii
Inšpirácia pre prax - Ako reflektovať svoje učenie
Hry a aktivity - Ste prepustený

2019

december 2020Rozhovor s Elenou Aguilarovou o transformačnom koučovaní na školách
Inšpirácia pre prax - Použitie videa, nielen v čase Covidu
Hry a aktivity - Zoom aktivity na rozohriatie / Zoom aktivity na utuženie tímu
november 2020Rozhovor s Barry Duncanom o srdci a duši zmeny
Inšpirácia pre prax - Posudzovacie stupnice
Hry a aktivity - Piate slovo
október 2020Rozhovor s Jayom Lapinom o rodinnej terapii
Inšpirácia pre prax - Aktivita: Peňažný genogram
Hry a aktivity - Ako urobiť 99 sekundovú prezentáciu
september 2020Rozhovor s Andym Denneom a Jane Zhangovou o špecifikách koučovania tímov
Inšpirácia pre prax - Aktivita „Meditácia oko hurikánu“
Hry a aktivity - Tímové hry s riešením problému
august 2020Rozhovor s Petrom Levineom o jeho vedeckej ceste šamana
Inšpirácia pre prax - Aktivita „Nechcený hosť“
Hry a aktivity - Tímové a komunikačné hry
júl 2020Rozhovor s Darylom Chowom o supervízii a aktivity pre team
Inšpirácia pre prax - Môj plán odolnosti
Hry a aktivity - Úvodné hry pre team building
jún 2020Rozhovor s Elianou Gilovou o neurosekvenčnom prístupe a integrovanom modeli liečby traumatizovaných detí
Inšpirácia pre prax - Okno tolerancie
Hry a aktivity - Debrífing on-line aktivít
máj 2020Rozhovor s Davidom Nylundom o naratívnej terapii, zvedavosti a queertopii; Ako zvládnuť neovládateľné okolnosti
Inšpirácia pre prax - Aktivita „Ako zvládnuť neovládateľné okolnosti“
Hry a aktivity - Živé on-line učebné aktivity
apríl 2020Rozhovor s Unou McCluskey o dynamike pomáhajúceho vzťahu a cvičenia KBT
Inšpirácia pre prax - Techniky kognitívno-behaviorálnej terapie
Hry a aktivity - Zručnosti aktívneho počúvania
marec 2020Rozhovor s Frédericom de Verville o Oslobodzujúcich štruktúrach a cvičenia nenásilnej komunikácie
Oslobodzujúce štruktúry môžu oživiť agilné pracovné schôdzky
Inšpirácia pre prax - Plávajúca tímová socha / Hodiny, kedy ľudia prišli / Stelesnená psychometrika
Hry a aktivity - Aktivity nenásilnej komunikácie
február 2020Rozhovor s Jeffreym Youngom o schéma terapii a cvičenia sokratovských otázok
Ako uniknúť dramatickému trojuholníku
Inšpirácia pre prax - Poučenie z úspechu
Hry a aktivity
január 2020Rozhovor so Stephenom Karpmanom a poučenie z úspechu
Inšpirácia pre prax - Cvičenie „mal by som“ / Sokratovská metóda rozhovoru s výmenou rol
Hry a aktivity - Empatický dialóg

2019

december 2019Rozhovor Besselom van der Kolkom a diabli a anjeli
Rozprávaním o traume sa jej nezbavíme
EMDR a telové prístupy k liečbe traumy
Limity KBT
Nezmyselné pseudodiagnózy
Posttraumatický rast a živosť
Inšpirácia pre prax - Diabli a anjeli
Hry a aktivity - Cvičenia nenásilnej komunikácie / Krátke cvičenia empatie
november 2019Rozhovory s Petrom Jacksonom a Davidom Megginsonom
Rozhovory s koučmi o koučovaní
Peter Jackson: Koučovanie je filozofia v praxi
Profesor David Megginson: Nové pohľady na koučovanie
Inšpirácia pre prax - Strom života
Hry a aktivity - Mapovanie zdrojov stresu
október 2019Rozhovor so Zuzanou Zimovou
Inšpirácia pre prax - komunikácia bez slov
Hry a aktivity - Koleso 4 rol
september 2019Rozhovor o intenzívnej krátkodobej dynamickej terapii v párovom poradenstve
Rozhovor s Catherine Lockwoodovou a Reiko Ikemoto-Josephovou
Inšpirácia pre prax - skúmanie hodnôt na základe príbehu
Hry a aktivity - dve aktivity, ktoré učia teóriu a modely transakčnej analýzy
august 2019Rozhovor s Joshom Bersinom o firemnom vzdelávaní
Inšpirácia pre prax - roly v mojom živote
Hry a aktivity - čomu nás učí závisť
júl 2019Rozhovor s Janinou Fisherovou o traume
Somatické a emocionálne uvedomovanie
Cvičenia a hry pomocou mobilného telefónu
jún 2019Rozhovor s Markom Horowitzom a rôzne štýly focusingu
máj 2019Rozhovor s Helenou Hargadenovou a aktivity supervízie a delegovania
máj 2019Rozhovor s Helenou Hargadenovou a aktivity supervízie a delegovania
apríl 2019Rozhovor so Sally Denham-Vaughanovou a aktivity v supervízii, delegovanie a akvárium
marec 2019Rozhovor s Lacom Timulákom a aktivity o kontraktoch a cieľoch
február 2019O StoryPlay® a reflektívnych tímových aktivitách
január 2019O tom, čo odlišuje koučovanie od psychológie

2018

december 2018O intenzívnej krátkodobej dynamickej psychoterapii
november 2018O aplikovaní analytickej psychológie na skupiny a organizácie
október 2018O vzťahovosti a somatických perspektívach psychoterapie
september 2018O hanbe v supervízii a riešení konfliktov
august 2018O supervízii s pieskoviskom a o radikálnej otvorenosti
júl 2018O organizačnej analýze a psychosyntéze
jún 2018O zodpovednosti a Satirovej modeli
máj 2018O traume, disociácii a hanbe, ako aj zážitkovom učení
apríl 2018O siedmich rozhovoroch
marec 2018O dramatoterapeutovi v role
február 2018O múdrosti tela a párovej terapii
január 2018O psychológii mediácie a esencii koučovania

2017

december 2017O motivácii vo výchove a vedomej praxi v psychoterapii
november 2017O úrovniach supervízie a hostiteľskom lídrovstve
október 2017O facilitácii, transakčnej analýze a vybraných aktivitách
september 2017O nedobrovoľných klientoch, pieskovisku a supervízii
august 2017O systémovom koučovaní tímov a supervízii koučovania
júl 2017O terapii zameranej na systémy a aktivitách v pieskovisku
jún 2017O rozhovore s dieťaťom a rozhovor o psychoterapii zameranej na telo
máj 2017O príprave na mediáciu a o koherenčnej terapii
apríl 2017O rozhovore s rodinou a konzultovaní v organizáciách
marec 2017O párovej terapii a súčasnej mediácii
február 2017O terapii prijatím a záväzkom
január 2017Špecifiká prvého rozhovoru v koučovaní

2016

december 2016O teórii balintovských skupinách
november 2016O transformačnej mediácii, gamifikácii a o krátkodobých terapiách
október 2016O psychodynamickom koučovaní, komplexnej terapii traumy a o sociokracii
september 2016O mediácii na pracovisku, liečbe traumy a používaní jazyka
august 2016O zodpovednosti, terapii realitou a supervízii v koučovaní, mentorovaní a sociálnej práci
júl 2016O konferencii WAPCEPC a transakčnej analýze v koučovaní
jún 2016O mediácii, o supervízii v organizáciách a o terapii hrou v piesku
máj 2016O strachu v práci manažéra, o supervízii koučovania a o práci s pármi
apríl 2016O vývojovej supervízii, tímovom koučovaní a focusingu
marec 2016O mentorovaní, o prenose a protiprenose
február 2016O cieľoch v koučovaní a o terapii objektových vzťahov
január 2016O väčšej zodpovednosti a limitoch koučovania

2015

december 2015O narativite tanci a listoch
november 2015O vzťahovom prístupe, o terapii vnútorných rodinných systémov a o transformačnom koučovaní
október 2015O koučovaní zmeny v organizácii, prenosovej dynamike a transakčnej analýze
september 2015O transteoretickom modeli zmeny a koučovaní
august 2015O dynamickej facilitácii
júl 2015O integrácii
jún 2015O transformačnej mediácii
máj 2015O nedirektívnych prístupoch
apríl 2015O mikroprocesoch zmeny a telesnosti v psychoterapii
marec 2015O akčnom koučovaní a reflexívnom počúvaní
februar 2015O gaučovaní a práci Johna Gottmana
január 2015Metódy manažmentu zmeny v organizáciách

2014

december 2014Vianočný, alebo o manažmente zmeny a zlyhaniach mentoringu
november 2014O párovej terapii a vzťahovej supervízii
október 2014O naratívnej mediácii, teórii SF a World Café
september 2014O mentalizácii, otvorenom priestore a slobodnom koučovaní
august 2014O TA v koučovaní a schéma terapii
júl 2014O supervíznych modeloch a mentorovaní
jún 2014Nielen o psychodráme
máj 2014O konsenze a akčnom učení
apríl 2014O tom, ako dosiahnuť vynikajúcu kvalitu vo svojom povolaní
marec 2014O nedirektívnosti a analýze silového poľa
február 2014O vzťahovej hĺbke a systémovo-psychodynamickom prístupe
január 2014O koučovaní v organizácii a koncentratívno-pohybovej terapii

2013

december 2013Vianočno-novoročný newsletter o jazyku zmeny a reflexii
november 2013Bez činu zostáva aj najkrajšia myšlienka bezcenná
október 2013O protiprenose a motivačných rozhovoroch
september 2013O prenose a vzťahoch v psychoterapii; kritická reflexia
august 2013O práci s telom
júl 2013O socioanalýze
jún 2013Carl Rogers večne živý
máj 2013O možnostiach využitia transteoretického modelu zmeny v koučovaní a v práci s organizáciami
apríl 2013O integrácii nielen v psychoterapii; od páru k systému
marec 2013O párovej terapii a kočovaní
február 2013Od akcie k udržaniu
január 2013Od prípravy k činom

2012

december 2012O lídrovi ako hostiteľovi
november 2012O stanovovaní cieľov a mentalizácii
október 2012O kontemplácii, supervízii a vnútornom dieťati
september 2012O integrácii
august 2012
júl 2012
jún 2012
máj 2012Ako sa veci rozpadávajú
apríl 2012
marec 2012
február 2012
január 2012

2011

december 2011
november 2011
október 2011
september 2011
august 2011
júl 2011
jún 2011
máj 2011
apríl 2011
marec 2011
február 2011
január 2011

2010

december 2010
november 2010
október 2010
september 2010
august 2010
júl 2010
jún 2010
máj 2010
apríl 2010
marec 2010
február 2010
január 2010

2009

december 2009