Videá

Všetky naše videá, ktoré pravidelne dopĺňame

Newsletter

október 2021Rozhovor s Lisbeth Marcherovou
Rozhovor s Lisbeth Marcherovou o vzájomnom spojení a telesných zdrojoch
Inšpirácia pre prax - Model APD - autorita, prítomnosť, dopad (eklektický pohľad na supervíziu)
Hry a aktivity - Tímové plátno
september 2021Rozhovor s Julie Hayovou o transakčnej analýze
Rozhovor s Julie Hayovou. Vitalizácia teórie: rozhovory o transakčnej analýze
Inšpirácia pre prax - Aktivita k supervízii
august 2021Rozhovor Lawrenca Rubina s Jessicou Stoneovou
Rozhovor Lawrenca Rubina s Jessicou Stoneovou o terapii hrou vo virtuálnom prostredí
Inšpirácia pre prax - Kolbov cyklus v skupinovej supervízii
Hry a aktivity - Kresba domu
júl 2021Rozhovor s Timom Sladeom a Carou Northovou o mýtoch vo vzdelávaní
Rozhovor s Timom Sladeom a Carou Northovou o bežných mýtoch o vzdelávaní a rozvoji
Inšpirácia pre prax - Supervízia a pocity
Hry a aktivity - kompetenčný model tímového koučovania
jún 2021Rozhovor s Bobom Prentissom o zásadných rozhovoroch
Otázky o zásadných rozhovoroch - Ako efektívne diskutovať o tom, na čom najviac záleží. Odpovedá Bob Prentiss.
Inšpirácia pre prax - Zámery a intervencie
Hry a aktivity - Model 4 hráčov
máj 2021Rozhovor Davida Clutterbaga s Alison Hodge o tímovom koučovaní
Inšpirácia pre prax - Rozmýšľanie v pároch (technika Lindy Aspeyovej)
Hry a aktivity - 1-2-4-všetci
apríl 2021Rozhovor s Ellyn Baderovou a Petrom Pearsonom o párovej terapii
Inšpirácia pre prax - Reflexívne písanie od Liz Fordovej
Hry a aktivity - Cvičenie 1. Súčasný najsilnejší dojem / Cvičenie 2. Spätná väzba: Oceňujem...
/ Cvičenie 3. Spätná väzba – štart, stop, pokračovanie


marec 2021Rozhovor s Alanom Abbasom o intenzívnej krátkodobej dynamickej psychoterapii
Inšpirácia pre prax - Cvičenie na identifikáciu spúšťačov / Cvičenie rozvoja nových možností a plánov
Hry a aktivity - Obzretie sa za budúcnosťou
február 2021Rozhovor s Georgesom Wollantsom o telesnosti v situácii koučovania
Inšpirácia pre prax - Dotazník úrovní supervidovaného
Hry a aktivity - Rolové hry a techniky zásadných rozhovorov
január 2021Rozhovor s Philipom Guerinom o boweniánskej rodinnej terapii
Inšpirácia pre prax - Ako reflektovať svoje učenie
Hry a aktivity - Ste prepustený

2019

december 2020Rozhovor s Elenou Aguilarovou o transformačnom koučovaní na školách
Inšpirácia pre prax - Použitie videa, nielen v čase Covidu
Hry a aktivity - Zoom aktivity na rozohriatie / Zoom aktivity na utuženie tímu
november 2020Rozhovor s Barry Duncanom o srdci a duši zmeny
Inšpirácia pre prax - Posudzovacie stupnice
Hry a aktivity - Piate slovo
október 2020Rozhovor s Jayom Lapinom o rodinnej terapii
Inšpirácia pre prax - Aktivita: Peňažný genogram
Hry a aktivity - Ako urobiť 99 sekundovú prezentáciu
september 2020Rozhovor s Andym Denneom a Jane Zhangovou o špecifikách koučovania tímov
Inšpirácia pre prax - Aktivita „Meditácia oko hurikánu“
Hry a aktivity - Tímové hry s riešením problému
august 2020Rozhovor s Petrom Levineom o jeho vedeckej ceste šamana
Inšpirácia pre prax - Aktivita „Nechcený hosť“
Hry a aktivity - Tímové a komunikačné hry
júl 2020Rozhovor s Darylom Chowom o supervízii a aktivity pre team
Inšpirácia pre prax - Môj plán odolnosti
Hry a aktivity - Úvodné hry pre team building
jún 2020Rozhovor s Elianou Gilovou o neurosekvenčnom prístupe a integrovanom modeli liečby traumatizovaných detí
Inšpirácia pre prax - Okno tolerancie
Hry a aktivity - Debrífing on-line aktivít
máj 2020Rozhovor s Davidom Nylundom o naratívnej terapii, zvedavosti a queertopii; Ako zvládnuť neovládateľné okolnosti
Inšpirácia pre prax - Aktivita „Ako zvládnuť neovládateľné okolnosti“
Hry a aktivity - Živé on-line učebné aktivity
apríl 2020Rozhovor s Unou McCluskey o dynamike pomáhajúceho vzťahu a cvičenia KBT
Inšpirácia pre prax - Techniky kognitívno-behaviorálnej terapie
Hry a aktivity - Zručnosti aktívneho počúvania
marec 2020Rozhovor s Frédericom de Verville o Oslobodzujúcich štruktúrach a cvičenia nenásilnej komunikácie
Oslobodzujúce štruktúry môžu oživiť agilné pracovné schôdzky
Inšpirácia pre prax - Plávajúca tímová socha / Hodiny, kedy ľudia prišli / Stelesnená psychometrika
Hry a aktivity - Aktivity nenásilnej komunikácie
február 2020Rozhovor s Jeffreym Youngom o schéma terapii a cvičenia sokratovských otázok
Ako uniknúť dramatickému trojuholníku
Inšpirácia pre prax - Poučenie z úspechu
Hry a aktivity
január 2020Rozhovor so Stephenom Karpmanom a poučenie z úspechu
Inšpirácia pre prax - Cvičenie „mal by som“ / Sokratovská metóda rozhovoru s výmenou rol
Hry a aktivity - Empatický dialóg

2019

december 2019Rozhovor Besselom van der Kolkom a diabli a anjeli
Rozprávaním o traume sa jej nezbavíme
EMDR a telové prístupy k liečbe traumy
Limity KBT
Nezmyselné pseudodiagnózy
Posttraumatický rast a živosť
Inšpirácia pre prax - Diabli a anjeli
Hry a aktivity - Cvičenia nenásilnej komunikácie / Krátke cvičenia empatie
november 2019Rozhovory s Petrom Jacksonom a Davidom Megginsonom
Rozhovory s koučmi o koučovaní
Peter Jackson: Koučovanie je filozofia v praxi
Profesor David Megginson: Nové pohľady na koučovanie
Inšpirácia pre prax - Strom života
Hry a aktivity - Mapovanie zdrojov stresu
október 2019Rozhovor so Zuzanou Zimovou
Inšpirácia pre prax - komunikácia bez slov
Hry a aktivity - Koleso 4 rol
september 2019Rozhovor o intenzívnej krátkodobej dynamickej terapii v párovom poradenstve
Rozhovor s Catherine Lockwoodovou a Reiko Ikemoto-Josephovou
Inšpirácia pre prax - skúmanie hodnôt na základe príbehu
Hry a aktivity - dve aktivity, ktoré učia teóriu a modely transakčnej analýzy
august 2019Rozhovor s Joshom Bersinom o firemnom vzdelávaní
Inšpirácia pre prax - roly v mojom živote
Hry a aktivity - čomu nás učí závisť
júl 2019Rozhovor s Janinou Fisherovou o traume
Somatické a emocionálne uvedomovanie
Cvičenia a hry pomocou mobilného telefónu
jún 2019Rozhovor s Markom Horowitzom a rôzne štýly focusingu
máj 2019Rozhovor s Helenou Hargadenovou a aktivity supervízie a delegovania
máj 2019Rozhovor s Helenou Hargadenovou a aktivity supervízie a delegovania
apríl 2019Rozhovor so Sally Denham-Vaughanovou a aktivity v supervízii, delegovanie a akvárium
marec 2019Rozhovor s Lacom Timulákom a aktivity o kontraktoch a cieľoch
február 2019O StoryPlay® a reflektívnych tímových aktivitách
január 2019O tom, čo odlišuje koučovanie od psychológie

2018

december 2018O intenzívnej krátkodobej dynamickej psychoterapii
november 2018O aplikovaní analytickej psychológie na skupiny a organizácie
október 2018O vzťahovosti a somatických perspektívach psychoterapie
september 2018O hanbe v supervízii a riešení konfliktov
august 2018O supervízii s pieskoviskom a o radikálnej otvorenosti
júl 2018O organizačnej analýze a psychosyntéze
jún 2018O zodpovednosti a Satirovej modeli
máj 2018O traume, disociácii a hanbe, ako aj zážitkovom učení
apríl 2018O siedmich rozhovoroch
marec 2018O dramatoterapeutovi v role
február 2018O múdrosti tela a párovej terapii
január 2018O psychológii mediácie a esencii koučovania

2017

december 2017O motivácii vo výchove a vedomej praxi v psychoterapii
november 2017O úrovniach supervízie a hostiteľskom lídrovstve
október 2017O facilitácii, transakčnej analýze a vybraných aktivitách
september 2017O nedobrovoľných klientoch, pieskovisku a supervízii
august 2017O systémovom koučovaní tímov a supervízii koučovania
júl 2017O terapii zameranej na systémy a aktivitách v pieskovisku
jún 2017O rozhovore s dieťaťom a rozhovor o psychoterapii zameranej na telo
máj 2017O príprave na mediáciu a o koherenčnej terapii
apríl 2017O rozhovore s rodinou a konzultovaní v organizáciách
marec 2017O párovej terapii a súčasnej mediácii
február 2017O terapii prijatím a záväzkom
január 2017Špecifiká prvého rozhovoru v koučovaní

2016

december 2016O teórii balintovských skupinách
november 2016O transformačnej mediácii, gamifikácii a o krátkodobých terapiách
október 2016O psychodynamickom koučovaní, komplexnej terapii traumy a o sociokracii
september 2016O mediácii na pracovisku, liečbe traumy a používaní jazyka
august 2016O zodpovednosti, terapii realitou a supervízii v koučovaní, mentorovaní a sociálnej práci
júl 2016O konferencii WAPCEPC a transakčnej analýze v koučovaní
jún 2016O mediácii, o supervízii v organizáciách a o terapii hrou v piesku
máj 2016O strachu v práci manažéra, o supervízii koučovania a o práci s pármi
apríl 2016O vývojovej supervízii, tímovom koučovaní a focusingu
marec 2016O mentorovaní, o prenose a protiprenose
február 2016O cieľoch v koučovaní a o terapii objektových vzťahov
január 2016O väčšej zodpovednosti a limitoch koučovania

2015

december 2015O narativite tanci a listoch
november 2015O vzťahovom prístupe, o terapii vnútorných rodinných systémov a o transformačnom koučovaní
október 2015O koučovaní zmeny v organizácii, prenosovej dynamike a transakčnej analýze
september 2015O transteoretickom modeli zmeny a koučovaní
august 2015O dynamickej facilitácii
júl 2015O integrácii
jún 2015O transformačnej mediácii
máj 2015O nedirektívnych prístupoch
apríl 2015O mikroprocesoch zmeny a telesnosti v psychoterapii
marec 2015O akčnom koučovaní a reflexívnom počúvaní
februar 2015O gaučovaní a práci Johna Gottmana
január 2015Metódy manažmentu zmeny v organizáciách

2014

december 2014Vianočný, alebo o manažmente zmeny a zlyhaniach mentoringu
november 2014O párovej terapii a vzťahovej supervízii
október 2014O naratívnej mediácii, teórii SF a World Café
september 2014O mentalizácii, otvorenom priestore a slobodnom koučovaní
august 2014O TA v koučovaní a schéma terapii
júl 2014O supervíznych modeloch a mentorovaní
jún 2014Nielen o psychodráme
máj 2014O konsenze a akčnom učení
apríl 2014O tom, ako dosiahnuť vynikajúcu kvalitu vo svojom povolaní
marec 2014O nedirektívnosti a analýze silového poľa
február 2014O vzťahovej hĺbke a systémovo-psychodynamickom prístupe
január 2014O koučovaní v organizácii a koncentratívno-pohybovej terapii

2013

december 2013Vianočno-novoročný newsletter o jazyku zmeny a reflexii
november 2013Bez činu zostáva aj najkrajšia myšlienka bezcenná
október 2013O protiprenose a motivačných rozhovoroch
september 2013O prenose a vzťahoch v psychoterapii; kritická reflexia
august 2013O práci s telom
júl 2013O socioanalýze
jún 2013Carl Rogers večne živý
máj 2013O možnostiach využitia transteoretického modelu zmeny v koučovaní a v práci s organizáciami
apríl 2013O integrácii nielen v psychoterapii; od páru k systému
marec 2013O párovej terapii a kočovaní
február 2013Od akcie k udržaniu
január 2013Od prípravy k činom

2012

december 2012O lídrovi ako hostiteľovi
november 2012O stanovovaní cieľov a mentalizácii
október 2012O kontemplácii, supervízii a vnútornom dieťati
september 2012O integrácii
august 2012
júl 2012
jún 2012
máj 2012Ako sa veci rozpadávajú
apríl 2012
marec 2012
február 2012
január 2012

2011

december 2011
november 2011
október 2011
september 2011
august 2011
júl 2011
jún 2011
máj 2011
apríl 2011
marec 2011
február 2011
január 2011

2010

december 2010
november 2010
október 2010
september 2010
august 2010
júl 2010
jún 2010
máj 2010
apríl 2010
marec 2010
február 2010
január 2010

2009

december 2009