Webináre

Pomáhajúce intervencie vo virtuálnom prostredí


MÁJ


20.

 

Intervencie redukujúce stres s rôznymi cieľovými skupinami v čase pandémie / 4. modul

20. máj 2020

Čas konania: 17:30 - 18:30

Viac informácií

Úvod do mentoringu


MÁJ


26.

 

Mentoring v praxi / 2. webinár

26. máj 2020

Čas konania: 10:30 - 11:30

Viac informácií

JÚN


24.

 

Proces mentorovania / 3. webinár

24. jún 2020

Čas konania: 10:30 - 11:30

Viac informácií


JÚN


4. – 5.

 

Pomáhajúci vzťah a vzťahová väzba

4. a 5. jún 2020

Čas konania: 15:00 – 16:30

Viac informácií


JÚL


9.

 

Strach a zahanbenie v supervízii

9. júl 2020

Čas konania: 18:00 – 19:30

Viac informácií


JÚL


28.

 

Od skupiny k tímu

28. júl 2020

Čas konania: 18:00 – 19:30

Viac informácií


AUGUST


12.

 

Moc a bezmoc

12. august 2020

Čas konania: 18:00 – 19:30

Viac informácií


Okná dokorán motivácie a zmeny

Rozvod a čo ďalej...

Práca s emóciami v poradenskom (terapeutickom, koučovacom, mediačnom) procese

Efektívny pomáhajúci rozhovor s jednotlivcom, párom alebo skupinou

Úvod do mentoringu

Pomáhajúce intervencie vo virtuálnom prostredí