Rozvod a čo ďalej...

Pripravili sme pre vás sériu špecializovaných webinárov k téme odborné intervencie pomáhajúcich profesií s členmi rodiny v rozvode a po rozchode. Ide o 5 cca 1,5 hodinových tréningových videí, ktoré vedú Zuzana Zimová a Vladimír Hambálek. Štruktúra každého videa obsahuje powerpointovú prezentáciu, diskusiu k téme a kazuistické skúsenosti z praxe. Každý modul bude zameraný na inú praktickú tému.

Prvý modul je o štádiách rozvodu v rodine a indikáciách a kontraindikáciách vhodných metód. Podrobne v ňom diskutujeme o potrebách klientov, detí aj dospelých, rizikách práce s nimi a na základe príkladov dobrej praxe (evidence based) ponúkame odporúčania aké intervencie (kedy, čo, ako a prečo) v rôznych štádiách problémov v rodine fungujú.

Druhý modul sa venuje posúdeniu a diagnostike rodiny. Rozoberáme v ňom špecifiká diagnostiky deti a adolescentov v rozvodom procese, venujeme sa diagnostike psychorozvodu, spôsobom ako posudzovať motiváciu a zaangažovanosť pre spoluprácu pri dospelých, ale aj reflexii konfliktu a násilia v párovom systéme.

Tretí modul sa venuje téme intervencie v krízových a náročných situáciách a deeskalácii konfliktu. v tomto module prinášame pohľad na problematické situácie, ktoré sa v našej práci vyskytujú a objasňujeme a (niekedy problematizujeme) spôsoby a stratégie ako pracovať s fenoménmi ako sú napr. "syndróm zavrhnutého partnera", "medein syndróm", či "syndróm zavrhnutého rodiča" a detailnejšie v ňom prechádzame spôsoby ako deeskalovať deštruktívne cykly v konfliktoch.

Štvrtý modul sa venuje postupom a terapeutickým, či poradenským stratégiám pri práci s rodinou, ak jej pomáhame k znovuzjednoteniu. Detailne opíšeme intervencie, ktoré využívame pri rodičovi, ktorý sa cíti odmietaný, pri rodičovi, ktorý je spojenecký, pri dieťati, ktoré jedného rodiča odmieta a aj v celej rodine, ktorá má nariadený takýto typ služby alebo má o znovuzjednotenie záujem. Modul opisuje aj príklady práce v nadväzovaní kontaktu medzi rodičom a dieťaťom.

Piaty modul sa venuje multidisciplinárnej spolupráci a vytváraniu partnerstiev. Komplexne sa pozrieme na problémový systém z pohľadu jeho členov a pomáhajúcich inštitúcií (strany sporu, dieťa, advokáti, OSPOD a SK, RPPS, CDR, mediátori, súdni znalci, súd...) a ponúkneme praktické nástroje ktoré pomáhajú všetkým zainteresovaným účelne a účinne spolupracovať. Opíšeme modely zaangažovania a spolupráce a takisto sa budeme venovať multilaterálnym kontraktom, špecificky ich psychologickej rovine.

Cena

  • neobmedzený prístup: komplet 5 dielov 65 eur / 1 diel 15 eur
  • prístup na 1 mesiac: komplet 5 dielov 45 eur / 1 diel 10 eur

Ak máte o webináre záujem, potom, čo napíšete na mail mihalkova@coachingplus.org , vám naša kolegyňa pošle platobné údaje a vyžiada si od vás gmail adresu. Pre stiahnutie videí je potrebné, aby ste boli prihlásení do účtu google. Po zaplatení vám potom pošle linky na všetky diely webinárov, ktoré ste si predplatili.

Kontakt

Zuzana Mihálková
+421 911 324 040
mihalkova@coachingplus.org