Úvod do mentoringu

Pozývame vás na sériu online webinárov o mentorovaní

Zámerom série webinárov je predstaviť rôzne stratégie, postupy a techniky, ktoré pomáhajú pomáhajúcim pracovníkom pri vedení pomáhajúceho rozhovoru s klientom. Každý webinár trvá viac ako hodinu a obsahuje príklady z praxe, powerpointové prezentácie a diskusiu lektorov.

Tréning vedú Mgr. Vladimír Hambálek a Mgr. Silvia Gallová, PCC.

Webinár 1

Úvod do mentoringu

29. apríl 2020 / 10:00 - 11:30

Webinár sa bude zaoberať:

  • Čo je mentorovanie
  • Praktická ukážka a reflexia
  • Intervencie mentora

Webinár 2

Mentoring v praxi

26. máj 2020 / 10:00 - 11:30

Webinár sa bude zaoberať:

  • Špecifikácie mentoringu a odlíšenie od ostatných pomáhajúcich profesií
  • Kompetencie mentora
  • Role mentora

Webinár 3

Proces mentorovania

24. jún 2020 / 10:00 - 11:30

Webinár sa bude zaoberať:

  • Štádiá procesu mentorovania
  • Stratégie diagnostiky a ovplyvňovania
  • Špecifiká vzťahu

Cena

  • Cena jedného webinára je 25 eur

Cena zahŕňa účasť na webinári a študijné materiály. Účastníci dlhodobého výcviku majú všetky tri webináre zahrnuté v cene výcviku.
Do dlhodobého výcviku je možné prihlásiť sa aj po absolvovaní úvodných webinárov. Ak máte záujem zúčastniť sa webináru a/alebo výcviku v mentoringu, obráťte sa na Zuzku Mihálkovú.

Kontakt

Zuzana Mihálková
+421 911 324 040
mihalkova@coachingplus.org