Efektívny pomáhajúci rozhovor s jednotlivcom, párom alebo skupinou

Webináre sú vhodné pre všetky pomáhajúce profesie, psychológov, liečebných a sociálnych pedagógov, sociálnych pracovníkov, ale aj mediátorov či koučov.

Zámerom série webinárov je predstaviť rôzne stratégie, postupy a techniky, ktoré pomáhajú pomáhajúcim pracovníkom pri vedení pomáhajúceho rozhovoru s klientom. Každý webinár trvá viac ako hodinu a obsahuje príklady z praxe, powerpointové prezentácie a diskusiu lektorov.

1. modul Intervencie s jednotlivcom sa venuje kľúčovým kompetenciám pomáhajúcich profesionálov v rozhovore s jednotlivcom, dospelým aj dieťaťom. Na kauzistických príkladoch a video ukážkach predstavíme základné stratégie, ktoré je potrebné aplikovať pri práci s klientmi. Webinár je vhodný pre psychoterapeutov, poradcov, koučov, ale aj mediátorov, či supervízorov, ktorí si chcú reflektovať svoju prax a učiť sa na dôkazoch založené postupy a techniky.

2. modul Intervencie s párom a rodinou, jeho zámerom je predstaviť špecifické intervencie pri práci s párom a rodinou, ktoré môžu využiť vo svojej práci psychológovia, sociálni pracovníci, ale aj iné pomáhajúce profesie (mediátori, kouči). Počas webinára sa venujeme stratégiám, technikám a intervenciám, ktoré budujú vzťah so systémom a pomáhajú klientom zvyšovať motiváciu, uvedomenie vlastných možností a zdrojov, ako aj posilňujú páry a rodiny v procese zmeny.

3. modul Intervencie so skupinou je vhodný pre všetkých pracovníkov, ktorí pracujú so skupinami. Venujeme sa v ňom otázkam skupinovej dynamiky, kompetenciám, ktoré pomáhajú skupinovému facilitátorovi porozumieť tomu, čo sa deje v skupine a vhodne intervenovať. Webinár umožní prostredníctvom analýzy videa a konkrétnych situácií učiť sa také techniky, ktoré pomôžu aplikovať vhodné know how v rôznych typoch skupín.

Cena

  • pre neobmedzený prístup za všetky 3 diely je 40 eur / 1 diel 15 eur
  • pre prístup na 1 mesiac je 27 € za všetky videá spolu a 10 € za 1 video

Prístup k videám získate prihlásením sa do účtu google/gmail a zaslaním platby. Ak máte záujem si webináre zakúpiť, napíšte prosím mail na mihalkova@coachingplus.org, pošleme vám potrebné inštrukcie.

Kontakt

Zuzana Mihálková
+421 911 324 040
mihalkova@coachingplus.org