Rozvoj tímov a tímovej spolupráce

Na jeseň 2020 vám Coachingplus ponúka 5 dielov novej webcastovej série. Všetky časti z cyklu „Rozvoj tímov a tímovej spolupráce“ sú venované téme a prostredníctvom slajdov, reflexie a rozhovorov s našimi hosťami, Števkou Hrivňákovou, Jožom Stopkom a Zuzanou Zimovou sa môžete zoznámiť s know how, ktoré vám pomôže transformovať alebo obohatiť vašu prácu s tímami nech už pracujete ako manažér, ste členom tímu, alebo tímy sprevádzate ako externý konzultant (kouč, lektor, facilitátor, supervízor...)

Prvý diel: „Tímy a ich rozvoj“ sa venuje otázkam: Prečo tím, prečo spolupráca a akú má pridanú hodnotu? Čo robiť a čo nerobiť v jednotlivých štádiách rozvoja tímu? Na čo by si mal dávať pozor manažér, ktorý proces rozvoja tímu riadi? Ako sa dostať od chaotického k vysoko výkonnému tímu? Hosť webcastu je Števka Hrivňáková.

Druhý diel: „Skupinová dynamika v tímoch“ sa venuje otázkam: Čo vytvára skupinovú dynamiku v tíme? Ako byť zameraný na obsah, proces, jednotlivca, interakcie aj skupinu ako celok? Čo utvára psychologické bezpečie v tíme a čo pomáha úplnej zaangažovanosti? Ako pracovať s deštruktívnym a konštruktívnym správaním? Hosť webcastu je Števka Hrivnáková.

Tretí diel: „Intervencie v tíme“ sa venuje otázkam: Aké procesy facilitujeme/riadime v tímoch? Kedy, čo, kto, ako a hlavne prečo zvoliť ako intervencie, ktoré pomôžu k dosiahnutiu cieľa a k spolupráci a aké sú riziká ak v nesprávny čas nesprávnym spôsobom intervenujeme? Aké sú metódy rozvoja tímov a kedy akú použiť? Hosť webcastu je Števka Hrivnáková.

Štvrtý diel: „Koučovanie tímov“ sa venuje otázkam: Čo je koučovanie tímu a v čom sa odlišuje od iných nástrojov rozvoja aj od bežného koučovania? Aký je proces koučovania tímu, aké sú metódy tímového koučovania a čo všetko potrebuje vedieť kouč, aby bol efektívnom koučom tímov? Hosť webcastu je Jozef Stopka.

Piaty diel: „Multidisciplinárna spolupráca v tíme a tímová supervízia“ sa venuje otázkam: Prečo multidisciplinárna spolupráca? Prečo multidisciplinárny tím a kto by mal byť jeho súčasťou? Ako by mal multidisciplinárny tím fungovať, aby bol účinný a pre klienta užitočný? Aké výhody a nevýhody má tento typ spolupráce? Ako spoluprácu reflektovať prostredníctvom supervízie a aké sú jej špecifiká v takomto type práce? Hosť webcastu je Zuzana Zimová.

Cena

  • neobmedzený prístup: komplet 5 dielov 65 eur / 1 diel 15 eur
  • prístup na 1 mesiac: komplet 5 dielov 45 eur / 1 diel 10 eur

Ak máte o webináre záujem, potom, čo napíšete na mail mihalkova@coachingplus.org , vám naša kolegyňa pošle platobné údaje a vyžiada si od vás gmail adresu. Pre stiahnutie videí je potrebné, aby ste boli prihlásení do účtu google. Po zaplatení vám potom pošle linky na všetky diely webinárov, ktoré ste si predplatili.

Kontakt

Zuzana Mihálková
+421 911 324 040
mihalkova@coachingplus.org