Okná dokorán motivácie a zmeny

Do zbierky našich webcastov, ktoré predstavujú know how Coachingplus pribudlo nových 5 dielov. Všetky sa venujú téme Motivácia, zmena a práca s odporom. Webináre 1-3 tri vedú lektori Vlado Hambálek a Zuzka Zimová a webináre 4-5 vedú Vlado Hambálek a Marta Špaleková. Každý webinár trvá viac ako hodinu a obsahuje príklady z praxe, powerpointové prezentácie a diskusiu lektorov.

Motivácia a práca so zmenou sú trademark Coachingplus. Vo videách sme zhrnuli 15 rokov našich výcvikov (Integratívna práca s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch, rodinách a pároch), ktoré sme v Coachingplus realizovali. Veríme, že čas s nami (Vlado, Zuzka, Marta) bude pre vás prijemný aj užitočný.

1. Čo to znamená motivovať

(hosť Zuzka Zimová)

V prvej časti sa podrobne venujeme tomu, aké intervencie je potrebné zosúladiť, aby sme klientov k zmene podnietili, ale zároveň, aby bola udržateľná (6 okruhov vplyvu) a predstavili teóriu okamžitého ovplyvnenia (Pantalon) v prípade, že máte na prácu s klientom málo času.

2. Ako pracovať s klientmi, keď problém nevnímajú, nepovažujú ho za dôležitý, alebo nevedia ako mu čeliť?

(hosť Zuzka Zimová)

V druhej časti sa dozviete veľa o úrovniach devalvácie a o tom, ako pracovať s klientmi kde problém nevnímajú, nepovažujú ho za dôležitý, alebo nevedia ako mu čeliť (inšpirovaní TA devalvačnou matricou) a načrtneme stratégie ako sa popasovať so špecifikami ťažkých rozhovorov (Vitalsmart).

3. Stratégie práce s odporom

(hosť Zuzka Zimová)

V tretej časti série sa zameriavame na stratégie práce s odporom z perspektívy na riešenie zameraného prístupu a strategickej rodinnej terapie a na príkladoch a kazuistikách opíšeme aj psychodynamické chápanie problematiky (Malanove trojuholníky) a konkrétne intervencie v odpore.

4. Úvod do motivačných rozhovorov

(hosť Marta Špaleková)

Štvrtá časť je úvodom do motivačných rozhovorov. Hosťom v štúdiu je naša kolegyňa Marta Špaleková. V tomto diele sa dozviete všetko o filozofii, teórii a technike motivačných rozhovorov (Miller, Rolnick), ako aj o základných princípoch motivačných rozhovorov nielen pri práci s ťažkými klientmi a so závislými. V tejto časti si môžete pozrieť aj video ukážku.

5. Motivačné rozhovory (jazyk zmeny)

(hosť Marta Špaleková)

Piata, posledná časť je opäť venovaná motivačným rozhovorom - štyrom štádiám procesu zmeny z pohľadu MI, špecifikám reči zmeny (change talk) a rôznym aplikáciám motivačných rozhovorov s adolescentmi a rodičmi (Marta ponúkla aj krátku mini ukážku).

Cena

  • neobmedzený prístup: komplet 5 dielov 65 eur / 1 diel 15 eur
  • prístup na 1 mesiac: komplet 5 dielov 45 eur / 1 diel 10 eur

Ak máte o webináre záujem, potom, čo napíšete na mail mihalkova@coachingplus.org , vám naša kolegyňa pošle platobné údaje a vyžiada si od vás gmail adresu. Pre stiahnutie videí je potrebné, aby ste boli prihlásení do účtu google. Po zaplatení vám potom pošle linky na všetky diely webinárov, ktoré ste si predplatili.

Kontakt

Zuzana Mihálková
+421 911 324 040
mihalkova@coachingplus.org