Ako byť majstrom v koučovaní

26. marca 2024

Prihláška

Ako byť majstrom v koučovaní - webinár s DR. Sandrou Wilsson, MCC, TSTA(O)

Čas konania: 18:00 – 20:00 cez Zoom

Majstrovstvo je ťažké definovať a predsa sa dá ľahko rozpoznať, nie je to cieľ, ani miesto určenia, ale skôr cesta. Každý z nás má kapacitu stať sa majstrom a rozhodujeme sa, ako touto cestou ísť.

Koučovanie na najvyššej úrovni je viac než len ďalší level zručností. Majstrovké koučovanie nie je iba o preukazovaní kompetencií. Výnimoční kouči/ky sú počas sedenia autentickými, no zároveň sú sami nástrojmi zmeny. Majstrovskí kouči/ky si všímajú svoje vlastné prežívanie a toto bytie s klientom a svoju intuíciu využívajú ako „údaje“ v koučovaní. Ostávajú v postoji ne-poznania, ne-vedenia ale komunikujú svoje prežívanie tak, aby sa prehĺbilo klientovo uvedomenie a zmocnilo ho v jeho rozhodovaní a konaní.

Na tomto webinári sa pozrieme na:
• Reflektívnu a reflexívnu prax a rolu, akú hrá v rozvoji kouča
• Porozumenie cesty k majstrovstvu a prekonávanie bariér
• Koncepciu „inštrumentálneho“ self
• Využitie seba (self) v koučovaní
• Rozvoj „inštrumentálneho“ self

Webinár je vhodný pre koučov/ky, mentorov/ky, psychoterapeutiv/ky, poradenských aj iných psychológov/ičky, facilitátorov/ky, (nielen) koučujúcich manažérov/ky, mediátorov/ky ale aj pre iné profesie, ktoré pracujú s ľuďmi. Bude kombináciou prezentácie, diskusie a práce v podskupinách.

Sandra Wilson je koučka na najvyššej úrovni podľa ICF aj EMCC, supervízorka, lektorka aj mentorka koučov. Zároveň je tréningovou a supervidujúcou transakčnou analytičkou pre oblasť organizácií a dlhoročnou spolupracovníčkou Coachingplus. Veľa sme sa od nej naučili a ešte stále nás jej poznanie a skúsenosti obohacujú. Viac o Sandre Wilson tu: https://www.coachingplus.org/masterclass-sandra-wilson.php


Cena: 59 Eur
Ak sa chcete prihlásiť, vyplňte prihlášku alebo napíšte email na mihalkova@coachingplus.org. Po zrealizovaní platby vám bude zaslaný 2 dni pred začiatkom webinára prihlasovací link na platformu Zoom, kde bude webinár prebiehať.

Chcem vedieť ešte viac

Kontakt

Zuzana Mihálková
+421 911 324 040
mihalkova@coachingplus.org


Webinár ako byť majstrom v koučovaní

26. marca 2024
Titul, meno a priezvisko: *
Pracovisko:  
Pracovná pozícia:  
Vzdelanie/profesia: *
Emailová adresa: *
* Súhlas dávam pre účely evidencie účastníkov workshopu, vystavenia certifikátu a osvedčenia za účasť na workshope, alebo absolvovanie akreditovaného vzdelávania Ministerstva školstva a Slovenskej komory psychológov a za účelom evidencie tohto certifikátu a osvedčenia. Coachingplus uchováva osobné údaje účastníkov pre účely kontroly Ministerstva školstva a Slovenskej komory psychológov na dobu neurčitú, alebo do doby obdržania žiadosti od účastníka/prihláseného o výmaz. Podľa článku 28 ods. 3 a nasl. nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.  
   
 Zrušiť  /  Odoslať prihlášku

Ak vám na emailovú adresu nepríde potvrdenie prihlášky do 2 pracovných dní,
prosíme vás o odoslanie prihlášky priamo na mihalkova@coachingplus.org