Webináre s Julie Hay 2022

Julie Hay súhlasila, že pre nás povedie tri webináre, všetky o tom, ako sa ľudia menia alebo ostávajú rovnakí. Osvetlí niektoré koncepty Transakčnej analýzy a ich súvislosť s tým, čo sa deje počas pandémie. Okrem toho, že Julie prednesie niekoľko myšlienok tak, aby sme ich mohli aplikovať na seba ako na jednotlivca, pouvažuje aj o tom, ako by sme mohli využiť tie isté myšlienky ako pomáhajúci odborníci a manažéri, aby sme boli efektívni pri rozvoji iných ľudí.

MOTIVÁCIA

10. marca, od 18:00 do 20:00 hod. cez ZOOM

Na tomto webinári bude témou motivácia. Hlavný pojem v tejto oblasti sú „stroky“, činy pozornosti, alebo inak povedané aj jednotky uznania medzi ľuďmi. Julie popíše, ako si všetci vypracovávame vzorce pozornosti, keď rastieme; ako ich môžeme analyzovať z hľadiska toho, ako trávime čas s inými ľuďmi, aký dopad má náš individuálny štýl získavania pozornosti a štýl ľudí, s ktorými sme v kontakte na nás a našu spoluprácu. Zároveň budeme reflektovať čo sa zmenilo v našich vzorcoch pozornosti a uznania, keď sme sa dostali do lockdownu, ako sme využívali/nevyužívali ako ľudia v pandémii naše vzorce pozornosti pri tom ako museli zvládnuť chorobu, či už svoju alebo u našich blízkych a priateľov.

(Reč bude o nasledovných pojmoch z Transakčnej analýzy: „stroky“/jednotky pozornosti, pracovné štýly/hnacie sily, štruktúrovanie času, životné pozície/okná do sveta, dispozičný kosoštvorec).

MANAŽMENT ZMENY

21. apríla, od 18:00 do 20:00 hod. cez ZOOM

Na aprílovom webinári bude témou manažment zmeny. Julie predstaví svoju krivku kompetencií, ktorú vypracovala na základe materiálov Pamely Levinovej o štádiách vývinu v detstve, a ako sa tieto v cykloch opakujú počas celého života. Julie popíše vývinové úlohy, ktoré sa v detstve často nesplnia a ukáže, ako súvisia nenaplnené potreby s vekom, kedy niečo prekážalo nášmu vývinu. Ukáže tiež, ako sa tieto potreby všeobecne budú vracať približne každých 13 rokov. Keď to vieme, môžeme identifikovať, čo nám chýba a iniciovať spôsoby, ako môžeme ďalej rásť a rozvíjať sa.

(Reč bude o nasledovných pojmoch z Transakčnej analýzy: vývinové cykly, špirály v špirálach, krivka kompetencií, scenár).

KONTRAKTOVANIE

26. mája, od 18:00 do 20:00 hod. cez ZOOM

Na treťom webinári sa budeme zaoberať témou kontraktovanie. Ak máme niekomu pomôcť, aby sa zmenil, alebo keď pracujeme s niekým, kto pomáha nám zmeniť sa, je dôležité, aby sme uzavreli jasnú dohodu alebo kontrakt – medzi sebou a prípadne ďalšou zúčastnenou stranou. Julie vysvetlí rozličné úrovne kontraktu – praktickú/procedurálnu, profesionálnu a psychologickú – a ukáže, aké je dôležité, aby sme ošetrili každú z týchto úrovní – a ako ľahko niečo prehliadneme na psychologickej úrovni, kde môžu zúčastnené strany nevedome sabotovať to, čo hovoria alebo chcú. Pouvažujeme tiež o viacstrannom kontraktovaní, a význame úvahy o tom, ako kontrakty medzi dvomi ľuďmi (odborník/klient, učiteľ/žiak, manažér/podriadený atď.) môžu vplývať na organizácie, rodinných príslušníkov, vládu a dokonca na asociácie TA.

Ak sa chcete prihlásiť, napíšte email na mihalkova@coachingplus.org, aby sme vám poslali platobné informácie a pred začiatkom webinára prihlasovací link na ZOOM.

Cena jedného webinára je 79 Eur. Pri platbe za všetky tri webináre vopred je zľava 20 Eur. Ak ste u nás už webinár s Julie Hay absolvovali, platí pre vás zľava 10 Eur za každý webinár jednotlivo.

Kto je Julie Hay

Obrázok Julie HayJulie Hay M Phil, MSc is a TSTA – Výcviková & Supervidujúca Transakčná Analytička vo všetkých štyroch oblastiach TA – Poradenskej/Koučovacej, Organizačnej, Psychoterapeutickej a Vzdelávacej. Je tiež licencovaná NLP trénerka, Chartered Manager, a Chartered Human resources Fellow, a vyučovala TA vo viac než 40 krajinách vrátane Slovenska 2016-2019 a vlani on-line na Slovensku. Julie je vydavateľkou časopisu International Journal of Transactional Analysis Research & Practice (ijtarp.org), vedie International Centre TA for Qualifications (ICTAQ.org) a World Online TA Association (WOTAA.org). Julie vedie webináre od roku 2015, dávno pred Covidom, pretože nám umožňujú šíriť TA po celom svete. Vedie ich veľmi interaktívnym spôsobom, aby sme sa všetci navzájom videli a porozprávali, presne tak, ako keby sme boli spolu na živo. Budete mať príležitosť zapojiť sa do rozhovoru v malých skupinkách (tzv. breakout rooms) a bude aj čas na priame interakcie s Julie, či už pôjde o otázky alebo spätnú väzbu.

Kontakt

Zuzana Mihálková
+421 911 324 040
mihalkova@coachingplus.org