Pomáhajúce intervencie vo virtuálnom prostredí

Pozývame vás na sériu online webinárov pre pomáhajúce profesie zameranú na porozumenie komunikácie v online prostredí a oboznámenie sa s intervenciami vhodnými pre online prostredie

Webináre budú prebiehať vo forme štyroch 90 minútových stretnutí interaktívnou formou. Interaktivitu nám umožní využívanie online nástrojov v online platforme, ako je hlasovanie, zdieľanie obrazovky, interaktívny online flipchart či rozdelenie do menších podskupiniek priamo ako súčasť online-tréningu. Z Vašej strany nie je nutná žiadna príprava vopred, čo sa týka technológie, stačí mať internetové pripojenie. Pozvánku pre prihlásenie sa do webinára vám pošleme mailom dva dni vopred a v daný termín sa potom pripojíte cez platformu, do ktorej budete prizvaní, podľa inštrukcií.

Tréning budú viesť Mgr. Vladimír Hambálek a Mgr. Silvia Gallová, PCC.

Modul 1

Špecifiká práce a komunikácie v online prostredí

29. apríl 2020 / 17:00 - 18:30

Zámerom online tréningu je predstaviť účastníkom špecifiká komunikácie v kontexte pomáhajúcich intervencií vo virtuálnom priestore. V priebehu tréningu zažijú účastníci interaktívnou formou aktivity, diskusie a prezentácie, ktoré im objasnia základné know how práce prostredníctvom emailu, chatu, telefonátu a online video hovoru. Špecificky sa budeme venovať výhodám a nevýhodám jednotlivých platforiem, cieleným intervenciám poradcu, terapeuta a kouča, ich podobnostiam aj odlišnostiam.

Modul 2

Proces práce s individuálnym klientom online (terapie, koučovanie, poradenstvo)

6. máj 2020 / 17:00 - 18:30

V tomto module sa účastníci zamerajú na konkrétne intervencie pri práci s jednotlivcom vo virtuálnom prostredí. Formou dialógu a zdieľania skúseností a dobrej praxe pomenujeme špecifiká online psychoterapie, psychologického a iného poradenstva, koučovania a supervízie. Účastníkov oboznámime aj s etickými dilemami pomáhajúcich profesií v online priestore.

Modul 3

Facilitácia skupinových stretnutí a skupinové intervencie (online párová, rodinná a skupinová práca)

12. máj 2020 / 17:00 - 18:30

Tretí modul sa zameria na špecifiká profesionálnej komunikácie s viacerými ľuďmi a na stratégie facilitácie virtuálnych stretnutí v kontexte pomáhajúcej praxe. Na príkladoch párového a rodinného poradenstva, mediácie a skupinových stretnutí vysvetlíme špecifiká intervencií, ktoré pracujú so vzťahovou a skupinovou dynamikou. Modul je vhodný nielen pre poradcov a terapeutov, ale aj pre mediátorov, koučov a lektorov, ktorí aktuálne poskytujú svoje služby online.

Modul 4

Intervencie redukujúce stres s rôznymi cieľovými skupinami v čase pandémie

20. máj 2020 / 17:00 - 18:30

Ak pracujete ako pomáhajúci profesionál (psychológ, kouč, mediátor, sociálny pracovník) je v súčasnom období vašou úlohou posilňovať klientov v tom, aby čo najsamostatnejšie zvládali napätie, neistotu a stres spojený s aktuálnou krízou. Modul vám ponúkne praktické techniky a metódy, ktoré môžete efektívne začleniť do vášho repertoára intervencií. Počas tréningu vám predstavíme odporúčané postupy pri redukcii a zvládaní stresu. Intervencie, ktoré prinesieme sa dajú aplikovať online, ale aj v reálnom kontakte s klientom.

Cena

  • Cena jedného webinára je 25 eur

Cena zahŕňa účasť na webinári a študijné materiály. Ak máte záujem zúčastniť sa webináru, obráťte sa na Zuzku Mihálkovú.

Kontakt

Zuzana Mihálková
+421 911 324 040
mihalkova@coachingplus.org