Psychológia v koučovaní

29. 2. infowebinár


2. 9. online

9. - 10. 9. prezenčne


14. 10. online

21. – 22. 10. prezenčne


13. 11. online

18. – 19. 11. prezenčne


13. 1. online

20. – 21. 1. prezenčne


3. 2. online

10. – 11. 2. prezenčne

Miesto konania: Bratislava
Čas konania:
1. deň 9:00 – 17:00 a 2. deň 8:30 – 15:30
registrácia účastníkov začína pol hodinu pred začiatkom seminára
Cena: 2 400 Eur

Počet prihlásených je obmedzený. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby.


Keď ste kouč, koučujúci manažér, mentor, lektor, mediátor, či iná profesia, ktorá využíva koučovacie zručnosti, tréningový program psychológia pre koučov vám poskytne vybrané poznanie a praktický nácvik zručností a kompetencií z oblasti psychológie, ktoré prehĺbia a obohatia vaše porozumenie koučovania.

Ak chcete vedieť koučovať psychologicky fundovaným spôsobom, program psychológia pre koučov vás naučí:

- Ako prepájať koučovacie kompetencie s jednotlivými spôsobmi psychologického myslenia a konania.
- Ako využívať psychologické modely k tomu, aby sme lepšie porozumeli tomu ako rozmýšľajú a čo prežívajú naši klienti/ky v koučovaní.
- Aké psychologické prístupy a postupy si osvojiť, aby ste prehĺbili kvalitu a hĺbku koučovacieho vzťahu s klientom/kou.
- Ako prostredníctvom konkrétnych nástrojov, ktoré sa dajú počas koučovania využiť, lepšie rozumieť nielen klientom/kám, ale aj sebe ako koučovi/ke.

Obsah programu pozostáva z:
- 5 praktických dvojdňových tréningových modulov, ktoré pokrývajú kompetencie koučovania a prepájajú ich s psychologickými prístupmi,
- 5 nahratých teoretických webcastov, ktoré vo video nahrávkach demonštrujú aplikáciu psychologických zručností jednotlivých prístupov v koučovaní,
- 5 teoreticko-reflexívnych webinárov, ktoré prehlbujú aplikačnú rovinu a reflexívnym spôsobom pozývajú frekventantov/ky k vytváraniu vlastného štýlu, ktorým integrujú psychologické poznanie a zručnosti v koučovacej praxi.

Podmienky vstupu do vzdelávacieho programu:
Frekventanti musia mať absolvovaný výcvik v koučovaní, prípadne mentorovaní a musia koučovacie zručnosti a kompetencie aktívne využívať v praxi s klientmi. Odporúčaná je pravidelná supervízia koučovania.Dátumy stretnutí

29. februára od 18:00 do 20:00 vás pozývame na informačný webinár, ktorý je zdarma.
O prihlasovací link na webinár požiadajte mailom na mihalkova@coachingplus.org.

2. 9. online
9. - 10. 9. prezenčne

14. 10. online
21. – 22. 10. prezenčne

13. 11. online
18. – 19. 11. prezenčne

13. 1. online
20. – 21. 1. prezenčne

3. 2. online
10. – 11. 2. prezenčne


ŠTRUKTÚRA VZDELÁVANIA

Prvý modul

Humanistická paradigma, alebo ako zažiť stretnutie človeka s človekom „tu a teraz“

Webinár
2. 9. 2024 od od 18.00 h. do 20.00 h. online na Zoome
Reflexia vide ukážok a praktický rozbor práce „na človeka zameraného prístupu“, „motivačných rozhovorov“, „nenásilnej komunikácie a „na emócie zameraného prístupu“ v koučovaní. Analýza prístupov vzhľadom k ich využitiu v kontexte koučovacích kompetencií.

Tréning
9. - 10. 9. 2024
Nácvik kontaktných zručnosti, zručnosti práce s emóciami, zručnosti práce s potrebami klientov, práca s autenticitou vo vzťahu, zručnosti dialógu, encountrová skupina a jej reflexia a rozbor

Druhý modul

Kognitívno-behaviorálna paradigma, alebo ako je naše myslenie prepojenie s našim správaním a naše cítenie s našimi telesnými reakciami

Webinár
14. 10. 2024 od 18.00 h. do 20.00 h. online na Zoome

Reflexia a praktický rozbor aplikácie transakčnej analýzy a kognitívno-behavorálnych prístupov v praxi kouča, mindfulness a práca s telom a telesnosťou v koučovaní

Tréning
21. - 22. 10. 2024

Zručnosti práce s telom v koučovaní, zručnosti práce s dysfunkčnými a limitujúcimi presvedčeniami, metódy posilňujúce nácvik efektívneho správania, metódy posilňujúce sociálne učenie koučovaných.

Tretí modul

Psychodynamická paradigma, alebo ako byť v kontakte s nevedomím a ako nebyť nevedomým

Webinár
13. 11. 2024 od 18.00 h. do 20.00 h. online na Zoome

Video ukážky psychodynamických modelov v koučovaní, aplikácia teórie vzťahovej väzby a skupinovo-dynamických modelov v individuálnom koučovaní riadiacich pracovníkov

Tréning
18. - 19. 11. 2024

Zručnosti práce s intrapsychickým konfliktom, zručnosti práce s odporom a obranami, zručnosti práce s prenosovo-protiprenosovou dynamikou vo vzťahu a bezpečím v kontexte vzťahovej väzby, imaginácia a kreativita v koučovaní

Štvrtý modul

Naratívna a pozitívna psychológia v praxi, alebo ako vytvárať lepšiu verziu seba bez falošných tónov

Webinár
13. 1. 2025 od 18.00 h. do 20.00 h. online na Zoome

Naučený optimizmus a flow v prepojení na koučovacie sedenia, video ukážky postmoderných prístupov a ich reflexia voči koučovacím kompetenciám

Tréning
20. - 21. 1. 2025

Zručnosti prerámcovania a práce s kapacitami a zdrojmi, vzťahové a cirkulárne otázky, externalizačné techniky v koučovaní, dekonštrukcia a reautorizácia.

Piaty modul

Integratívne modely, alebo ako psíček a mačička varili kašu tak, aby ich nebolelo bruško
Webinár
3. 2. 2025 od 18.00 h. do 20.00 h. online na Zoome

Pozitívna psychológia, transteoretický model zmeny a ukážky práce v rozličných štádiach zmeny.

Tréning
10. - 11. 2. 2025

Intervencie a zručnosti vo fáze prekontemplácie, kontemplácie, prípravy, akcie a udržiavania, tvorba vlastného koučovacieho rámca.

Lektori programu
Janette Šimková, Vlado Hambálek, Jozef Stopka, Martin Miler, Ivan Valkovič

Program vytvorili kouči aj psychológovia spoločne tak, aby nešlo o akademické vzdelávanie, ale praktické inšpirácie. Keď sa povedia mená ako Janette Šimková, Vlado Hambálek, Jozef Stopka, Martin Miler alebo Ivan Valkovič, môžete za nimi hľadať niečo oveľa viac ako dlhoročnú prax v koučovaní či psychoterapii, viac ako iba autorov mnohých inšpirujúcich publikácií a odborných článkov, viac ako iba tisícky odkoučovaných, odlektorovaných a odsupervidovaných hodín, viac ako iba jedného bývalého prezidenta a jedného bývalého viceprezidenta Slovenskej komory psychológov, či funkcionárov iných asociácií a komôr... Za týmito menami môžete hľadať ľudskosť a záujem o človeka, chápanie a poznanie skúseností kouča v rôznych manažérskych aj osobných kontextoch, radosť zo zdieľania, učenia sa a rastu a zážitok rovnosti a rovnocennosti. Taký chce byť aj náš výcvik. Sme komunita Coachingplus, ktorej hlavou aj srdcom je Vladimír Hambálek, párový a rodinný terapeut, individuálny aj tímový kouč, supervízor pre oblasť sociálnych služieb, psychologického poradenstva a koučovania, tréner manažérskych zručností a rodinný mediátor, s takmer 30-ročnou praxou.