TÍMOVÉ KOUČOVANIE A SUPERVÍZIA TÍMOVÉHO KOUČOVANIA

14. - 15. máj 2024

Masterclass so Sandrou Wilson MCC, EIA, ESIA, ITCA, TSTA (O)

Ako sa mení tímové koučovanie v posledných rokoch? Ako sa zmenilo a čo sa musíme naučiť? Ako sa zmenili tímy, ich fungovanie a spolupráca? Aké nároky to kladie na organizácie a ľudí, ktorí v organizačnom rozvoji pracujú? Čím je špecifické a aké výzvy na kouča kladie tímové koučovanie v súčasnosti? Najnovšie výskumy, prípadové štúdie, budeme skúmať koncepciu organizačnej inteligencie prostredníctvom prerámcovania vzťahov a uvažovania o tom, čo znamená pracovať ako tímový kouč s použitím vzťahového prístupu, ktorý sa opiera o sociálne i nevedomé konštrukty. Prečo je dôležitá a čím je špecifická supervízia tímového koučovania? Tímoví koučovia budú mať možnosť zapojiť sa aj do supervízneho procesu so Sandrou Wilson, aby pouvažovali o svojej profesionálne praxi s ohľadom na:

• zvyšovanie psychologického uvedomovania
• získanie hlbšieho pochopenia
• zváženie vzťahu s členmi tímu v rámci spoločne vytváraného procesu
• pochopenie významu nevedomia, aby si vybudovali nový a autentický vzťah
• pouvažovanie o svojej práci ako o mnohostrannej psychológii

O všetkých týchto otázkach a témach budeme v máji diskutovať spolu s Dr Sandrou Wilson MCC, EIA, ESIA, ITCA, TSTA (O). Masterclass bude kombináciou zážitkových aktivít, teórie, reflexie praxe a ponúkne aj možnosť supervízie vašich prípadov (nielen) tímového koučovania. Oba dni budú tlmočené a účastníci dostanú materiály k téme. Registrujte sa už teraz, kliknite na prihlášku nad týmto textom.

Kto je Sandra Wilson?

Dr. Sandra Wilson, MProf, MA, BA, MCC

Master Certified Coach
International Coach Federation

Dr. Sandra Wilson DProf TSTA (O) - vyučujúca a supervidujúca transakčná analytička (organizácie), MCC certifikovaná koučka, EMCC Global Master Practitioner

Sandra má úspešné skúsenosti s poradenstvom v oblasti práce s veľkými organizáciami. Špecializuje sa na systémové zavádzanie koučovania, školenia koučov a výkonný koučing, pracuje s jednotlivcami a tímami s cieľom podporiť zmeny, zvýšiť kompetencie a zlepšiť výkonnosť na pracovisku. Má širokú a rôznorodú klientelu vo verejnom aj súkromnom sektore a pracuje na národnej aj medzinárodnej úrovni.

Miesto konania: Bratislava
Čas konania: 9:00 – 17:00 oba dni
Cena: 280 eur za oba dni spolu.
Cena zahŕňa tlmočenie do slovenského jazyka a preložené tréningové materiály.
Počet prihlásených je obmedzený. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby.

Chcem vedieť ešte viac

Kontakt

Zuzana Mihálková
+421 911 324 040
mihalkova@coachingplus.org