Koučovanie a supervízia

 • Pracujete a chcete lepšie porozumieť tomu, čo robíte – ako to robíte – prečo to robíte tak ako to robíte – a aký to má dopad na druhých ľudí? Zdá sa vám, že by ste potrebovali partnera do rozhovoru o týchto témach? Zájdite za kvalifikovaným supervízorom.
 • Pracujete a chcete lepšie využívať svoj potenciál, lepšie zvládať a reagovať na požiadavky okolia, stanovovať si a dosahovať vlastné, alebo oranizačné ciele? Tu môže byť vašim partnerom v rozhovore kvalifikovaný kouč.
 • Chcete sa učiť z vlastných pracovných skúseností, alebo zo skúseností iných kolegov? Pomáha vám pri učení reflexia vašej praxe? Sprevádzať vás na tejto ceste môže supervízor.
 • Chcete lepšie porozumieť očakávaniam organizácie v ktorej pracujete, očakávaniam vašich kolegov v tíme, alebo vašich nadriadených a v súlade s týmto porozumením byť slobodnejší a rozhodovať sa o svojej profesnej aj osobnej budúcnosti v súlade s vašimi túžbami a motívmi? Vyskúšajte koučovanie.
 • Chcete nájsť odpovede na otázky čo sa to deje medzi mnou a mojími klientmi, medzi mnou a mojími kolegami? Prečo sa cítim v pracovných vzťahoch tak ako sa cítim? Odporúčame supervíziu.

Supervízia aj koučovanie nie sú iba módne pojmy. Obe metódy rozvoja ľudí v organizáciách majú svoju dlhoročnú históriu, prax založenú na vedeckých dôkazoch a učia sa aj na vysokých školách. Obe metódy majú svoje odborné asociácie, ktoré zabezpečujú štandardy kvality, vzdelanie a certifikáciu supervízorov aj koučov, pričom tieto odborné asociácie dohliadajú aj na etiku profesie.

Čo je supervízia?

 • profesionálny spôsob reflexie svojej práce
 • možnosť rozprávať sa o svojej práci s odborníkom, ktorý vám v rozhovore pomôže ujasniť, si čo je vo vašej praxi dobré, čo funguje, kde sú riziká a čo by sa mohlo zmeniť
 • proces individuálnych, skupinových, alebo tímových stretnutí, ktoré vedú k hľadaniu riešení náročných pracovných situácií

Čo je koučovanie?

 • spôsob rozvoja pracovného a osobného potenciálu jednotlivca, alebo skupiny ľudí
 • proces individuálnych alebo tímových stretnutí, ktoré vedú k aktívnemu hľadaniu riešení vašich pracovných, alebo medziľudských ťažkostí
 • vaša cesta od problémov k riešeniam, na ktorej vám kouč bude sprievodcom

Ako vám môže supervízia a koučovanie pomôcť a čo majú spoločné?

...v procese koučovania alebo supervízie si prostredníctvom špecifického rozhovoru

 • uvedomíte si svoje silné a slabé stránky
 • nájdete oblasti, v ktorých sa chcete zlepšiť, alebo rozvíjať
 • stanovíte si priority a ciele, ktoré chcete dosiahnuť
 • objavíte v sebe potenciál, ktorý využijete pri nachádzaní cesty k cieľom
 • pôjdete vlastnou cestou tam, kde sa chcete dostať

Prostredníctvom supervízie a koučovnia môžete nachádzať a zlepšovať svoje osobné, odborné, sociálne a strategické kompetencie, ktoré využívate pri rozvoji vašej organizácie, tímu, alebo samého seba a reflektovať vašu prax, resp. prácu vášho tímu, či organizácie.

...koučovanie a supervízia môžu byť užitočným nástrojom

 • pri vytváraní tímovej, alebo organizačnej vízie
 • pri motivácii tímu a dosahovaní cieľov
 • pri učení sa zo skúseností
 • pri rozvíjaní kompetencií a praktických zručností
 • pri prekonávaní nedorozumení medzi členmi tímu
 • pri vytváraní dôveryhodného, bezpečného a kreatívneho prostredia
 • pri budovaní vitálnej organizačnej kultúry
 • pri riadení organizačných procesov

...pričom v Coachingplus si uvedomujeme, že človeka nemôžeme nič naučiť, iba mu pomôcť, aby na to prišiel sám, prípadne ho inšpirovať vlastnými skúsenosťami.

Etický kódex supervízie