Poradenstvo a psychoterapia

  • Ste vyčerpaní, unavení, sklamaní, nahnevaní, alebo sa občas cítite prázdni a neprechádza to ani keď vám pomáhajú priatelia, či rodina?
  • Pochybujete o sebe, o vzťahoch, o tom, že veci okolo vás majú zmysel?
  • Neviete nájsť cestu k druhým, alebo k sebe?
  • Trápi, alebo unavuje vás vzťah v ktorom žijete?
  • Problémy nevidíte ako príležitosti a zlyhania ako príležitosť k rastu a učeniu?

Psychoterapia a psychologické poradenstvo síce nedávajú hotové riešenia na komplikované ťažkosti a trápenia, no môžu pomôcť naštartovať sebaliečiaci proces vo vzťahu plnom porozumenia a príležitostí k zmene a rastu. Psychoterapia je cestou vlastnej premeny pri ktorej je klient sprevádzaný terapeutom – odborníkom na duševné zdravie a partnerské, či rodinné trápenia. Na konci takého procesu sa môže klient lepšie cítiť, môže inak konať, môže slobodne premýšľať bez toho, aby popieral svoje vlastné túžby a bez toho aby svojím konaním ničil svoje vzťahy s druhými. Pár môže mať bohatší a zmysluplnejší vzťah a rodina si môže byť bližšie bez toho, aby sa uprierali potreby a priania jej členov. Je viacero foriem a prístupov k psychoterapii aj k poradenstvu. Po konzultáciách vieme spolu s vami zvoliť vhodný prístup tak, aby ste našli to, čo hľadáte tým spôsobom, ktorý vám vyhovuje. Zvyčajne sú stretnutia obmedzené na istý čas (napríklad štvrťrok), ale sú aj dlhodobé, časovo neohraničené formy psychoterapie. Aké druhy psychologického poradenstva a psychoterapie ponúkame?

  • Individuálnu psychoterapiu, pri ktorej pracujeme s klientom na jeho osobných a vzťahových problémoch.
  • Párovú terapiu, pri ktorej na stretnutia prichádza manželská, alebo partnerská dvojica a spolu s nimi pracujeme na vyriešení ich vzťahových a komunikačných problémov.
  • Rodinnú terapiu, pri ktorej na stretnutia prichádza celá rodina. Rodinná terapia sa často využíva v prípadoch, keď si rodina myslí, že problémy jedného z jej členov (napríklad dieťaťa) vplývajú na všetkých ostatných.

Psychoterapia je dôverný a citlivý osobný proces. Psychoterapeut, alebo poradenský psychológ sú viazaní etickými kódexom a profesnými spoločnosťami (napr. Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou, Asociáciou manželských a rodinných poradcov, alebo Slovenskou komorou psychológov), ktorých sú členmi.