Supervízia v organizáciách

Supervízia predstavuje pre koučov pravidelnú možnosť reflektovania koučovania a jeho vplyvu na klienta koučovaného. Posilňovanie cieľov koučovania počas supervízie udržuje účel koučovania v centre intervencií. Pravidelná priebežná supervízia poskytuje bezpečnostnú sieť pre koučovaného klienta, organizáciu i kouča. Konečným cieľom supervízie je zlepšiť prax koučovania v celej organizácii kde sa realizuje. Supervízia koučovania pomáha utvárať lepších koučov a lepší koučovia robia lepších manažérov, ktorí môžu plniť ciele podniku. Zároveň, manažéri, ktorí majú dobré koučovanie, zlepšiujú výkon zamestnancov okolo seba – efektom „neformálneho koučovania“.

Špecializujeme sa na supervíziu

Interných koučov

 • Podporujeme rozvoj koučovacích zručností v súlade s medziárodnými štandardami koučovacej profesie
 • Zabezpečujeme učenie a rozvoj organizácie ako výsledok supervíznych sedení

Interných trénerov

 • Rozvíjame interných trénerov metódou skupinovej supervízie v témach prežívania v skupine, skupinovej dynamiky, rozličných facilitačných metód a nástrojov
 • Zvyšovaním úrovne vnútrofiremného vzdelávania podporujeme efekt učiacej sa organizácie a angažovanosť zamestnancov vo vnútrofiremnom vzdelávaní

Manažérov

 • Manažérske supervízne skupiny zabezpečujú rozvoj vodcovských zručností na základe učenia z vlastnej skúsenosti a skúsenosti zo skupiny
 • Podporuje zdieľanie skúseností a vedomostí medzi seniornými a juniornými manažérmi, čo v kombinácií so supervíznymi intervenciami vytvávra synergický efekt učenia a podporuje manažérske know-how celej organizácie

Výsledky supervízie pozitívne podporujú následné systémové optimalizácie, ako je:

 • implementovanie, resp. zvyšovanie úrovne koučovacej kultúry
 • analýzu vzdelávacích a rozvojových potrieb
 • zostavenie výcviku interných koučov na mieru danej organizácie

Ako supervízia prebieha?

Individuálna supervízia:

 • Vyladenie (rozhovor o nedávnych zážitkoch a pocitoch)
 • Kontrakt (dohoda o cieli sedenia a želanom výsledku)
 • Supervízny rozhovor o súčasnej situácii alebo probléme klienta
 • Skúmanie koučových osobných záležitostí a potrieb rozvoja zručností
 • Diskusia o prípadných starostiach, obavách, ktoré môže kouč mať
 • Debata o získaných poznatkoch a záväzok do budúcnosti

Skupinová supervízia:

 • Vyladenie skupiny (pri ktorej účastníci hovoria o svojich nedávnych zážitkoch a pocitoch)
 • Kontrakt (dohoda o tom, kto chce a v akej podobe „prezentovať prípad/klienta“)
 • Supervízorom facilitovanú individuálna supervíziu s členom skupiny o súčasnej situácii alebo probléme klienta
 • Rovesnícka supervíziu v skupine alebo podskupinách o súčasnej situácii alebo probléme klienta
 • Učenie sa zážitkom, kde sa jeden účastník rozpráva o súčasnej situácii alebo probléme klienta s ostatnými členmi, ktorí kladú otázky a hovoria svoje názory, ale využívajú aj zážitkové cvičenia a aktivity ako kreatívnu formu supervízie
 • Analýza a spätná väzba na organizačné a kultúrne témy

Naši supervízori

Mgr. Vladimír Hambálek

Psychoterapeut, kouč, supervízor pre oblasť sociálnych služieb, tréner manažérskych zručností. Po vysokoškolskom štúdiu sociálnej práce absolvoval postgraduálne vzdelávanie v psychoterapii, supervízii a vzdelávaní manažmentu. Ďalej sa kontinuálne vzdeláva v metódach organizačného rozvoja. Je psychoterapeutom akreditovaným Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou a supervízorom Asociácie supervízorov a sociálnych poradcov a Asociácie manželských a rodinných poradcov. Koučing a supervíziu aplikuje v rôznych organizačných kontextoch, individuálne aj tímovo. Od roku 2003 pôsobí ako tréner manažérskych zručností, tímovej práce a koučingu. Je členom Slovenskej asociácie koučov (SAKO).

Mgr. Silvia Gallová, PCC

Koučka, mentorka koučov, trénerka, mediátorka, supervízorka koučov a vzdelávacích a manažérskych prefesií. Po štúdiu žurnalistiky absolvovala nadstavbové štúdium medzinárodných vzťahov a diplomacie, výcviky v oblasti koučingu, mediácie, vzdelávania dospelých, agilného leadershipu, manažmentu a supervízie koučov. Je držiteľkou Diploma in Business Coaching a Diploma in Coaching Supervision. Má sedem rokov skúsenosti v manažmente, od roku 2014 pôsobí prevažne v korporátnom prostredí. Je členkou ICF a registrovanou mediátorkou na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky. Špecializuje sa na rozvoj koučovacích, komunikačných a leadership zručností a na koučovanie v organizáciách. Téme vzdelávania a rozvoja lídrov sa venuje aj na akademickej pôde na Vysokej škole ekonomie a manažmentu v Prahe.

Ing. Jozef Stopka, PCC

Po vysokoškolskom štúdiu na fakulte riadenia Vysokej škole ekonomickej v Bratislave pracoval v oblasti marketingu a riadenia ľudí. Bol programovým riaditeľom Rádia Forte a A&R (artist and repertoir) director a Marketing director v hudobnom vydavateľstve Universal Music. Po ukončení manažérskej praxe sa venoval rozvoju komunikačných a interpersonálnych zručností obchodníkov, manažérov a koučovaniu popredných umelcov v Československu. Ďalej sa vzdelával v oblasti rozvoja ľudí. Spĺňa kritériá profesionálneho certifikovaného kouča (PCC) medzinárodnej federácie koučov (ICF), je certifikovaný majster praktikant neurolingvistického programovania (akreditovaný American Union of NLP) a mediátor (Slovenská spoločnosť pre mediáciu). Hovorí anglicky a pasívne nemecky.

Kontakt

Mgr. Vladimír Hambálek
+421 905 323 201
vladimir@coachingplus.org

Etický kódex supervízie