Systémovo-psychodynamické tímové koučovanie

14 dňový výcvikový program (vyše 12 mesiacov)

Dr. Sandra Wilson, MProf, MA, BA, MCC

V spolupráci s Coachingplus

Tento výcvikový program je pre skúsených koučov, ktorí chcú rozšíriť svoje kompetencie v tímovom koučovaní. Výcvik učí tímové koučovanie zo systémovo-psychodynamickej perspektívy a ponúka bohatú zmes praktických zručností a robustnej teórie.

Tento intenzívny výcvik umožní účastníkom ísť ďalej ako je technika, pomôže im rozvinúť vlastný jedinečný pracovný rámec tímového kouča a profesionálne ho aplikovať pri podpore výkonných tímov.

Výcvik rozvíja odbornú prax účastníkov ako tímových koučov, a to kombináciou praktického spytovania, rozvoja schopností, teoretickej rigoróznosti, aktívneho experimentovania a tímového koučovania v reálnom čase.

Výcvikový program umožňuje účastníkom učiť sa participatívnym spôsobom, vzájomnou interakciou a za pomoci tútorov v celej šírke učebných štýlov.

Náš experienciálny prístup stavia na existujúcich zručnostiach, provokuje seba-reflexiu a od samého začiatku integruje nové poznatky účastníkov do praxe.

Štruktúra a obsah výcvikového programu

Výcvikový program bol navrhnutý tak, aby vytvoril komunitu odborníkov, ktorá je paralelou systému organizácie. Učenie sa a prežívanie psychologického bezpečia vychádza z aktívnej angažovanosti v učebnej komunite. Aktívna účasť, reflexia a spätná väzba učebného procesu komunity – to bude kľúčom k chápaniu a rozvoju kompetencií v tímovom koučovaní.

Výcvikový program prebieha v dvojdňových moduloch

Modul 1

Spoluvytváranie učebnej komunity

17. – 18. apríl

Modul 2

Budovanie teoretickej bázy

21. – 22. máj

Modul 3

Psychodynamické pole

18. – 19. jún

V tomto štádiu programu si študenti vyberú spolužiaka, s ktorým budú pracovať ako ko-kouč. Ko-koučovacie dvojice si určia tím, ktorý bude ochotný s nimi pracovať, uskutočnia úvodné rozhovory s tím lídrom a uzavrú medzi sebou kontrakt ako ko-kouči o tom, ako budú spolupracovať.

Modul 4

Systémová dynamika

20. – 21. august

Po tomto module si ko-koučovacia dvojica vytvorí kontrakt na prácu, ktorú budú robiť s tímom a začnú projekt tímového koučovania. Budú mať priebežnú supervíziu projektu od jedného z vedúcich výcviku.

Modul 5

Spolu vytvorenie vzťahu

24. – 25. september

Modul 6

Účinné intervencie

20. – 21. november

Modul 7

Manažment procesu

12. – 13. december

V tomto štádiu výcviku budú mať študenti čas na uskutočnenie svojho tímového projektu, jeho vyhodnotenie tímom a prípravu na záverečné prezentácie a úlohy kurzu.

Vedúci výcvikového programu budú účastníkov supervidovať v ich projekte tímového koučovania v reálnom čase.

Kontakt

Mgr. Vladimír Hambálek
+421 905 323 201
vladimir@coachingplus.org

Prihlásiť sa na výcvik